تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

پرفروشهای فروشگاه

آخرین های فروشگاه

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و موتور | ۱۸ص

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو خودرو مجموعه ای از قطعات طراحی شده مختلف می باشد که با نظم خاص و در ارتباط با یکدیگر طوری کنار هم قرار گرفته اند که هدف مورد نظر را تامین نمایند بنابراین وقتی به شکل ظاهری ان نگاه می کنیم فقط تعدادی قطعات…

لیزر در PDT

فتوديناميك تراپي عبارت است ازفعال سازي يك تركيب حساسگر نوري به وسيله ي نورمرئي براي ايجاد نمونه هايي ازاكسيژن سيتوتوكسيكو راديكالها يآزادكه بطور انتخابي سلولهاي درحال رشد سريع را تخريب ميكند . PDTممكن است بسته به اندازه،محل ياتعداد ضايعاتي…

استفاده از نانومواد و مواد نوین در تصویربرداری پزشکی

در مقاله حاضر سیستم های مختلف دارورسانی و آخرین پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تصویربرداری پزشکی نظیر روش های تصویربرداری فلورسانس، توموگرافی کامپیوتری، رزونانس مغناطیسی، توموگرافی منسجم نوری، انعکاس كانفوکال، میدان نوری گسترده و فوتو…

مقاله کامل و جامع در مورد فرهنگ و شخصیت | ۲۴ص

حوزه ي فرهنگي و اجتماعي سرخپوستان يانوماهوي ونزوئلا سرپناهي موقتي برپا مي كنند كه از آنجا به دنبال غذا گشت زني مي كنند و به شكار حيوانات مي پردازند. وقتي اين پناهگاه ها خالي از غذا مي شود، حركت كرده و در جاي ديگري ساكن مي شوند. در يك روز…

مقاله کامل و جامع : خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی | ۱۱ص

خلاصه مقاله : خداوند متعال موجودات مختلفی خلق کرده و در بین آنها انسان متمایز از سایر وجود ها می باشد و این تمایز به خاطر وجود قوه ی تفکر و تعقل و به خاطر ناطق بودنش می باشد . با توجه به این ویژگی هایی که خداوند به بشر داده است برای…