تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

عمومی

آخرین های دانشجویی

.bscb-26904 .section-heading.sh-t3 a.active,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3 .main-link:first-child:last-child .h-text,.bscb-26904 .section-heading.sh-t3 > .h-text,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 > .h-text,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 > a.main-link > .h-text{color:#232323}.bscb-26904 .section-heading.sh-t3 a:hover .h-text,.bscb-26904 .section-heading.sh-t3 a.active .h-text{color:#232323 !important}.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3:after{background-color:#232323 !important}.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 >.main-link > .h-text,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 > a:last-child:first-child > .h-text,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 > a:last-child:first-child > .h-text,.bscb-26904.bscb-26904 .section-heading.sh-t3.sh-s8 > .h-text:last-child:first-child{border-color:#232323}.bscb-26904.bscb-26904 .listing-item:hover .title a,.bscb-26904.bscb-26904 .listing-item-text-1 .post-meta a:hover,.bscb-26904.bscb-26904 .listing-item-grid .post-meta a:hover,.bscb-26904.bscb-26904 .listing-item .rating-stars span:before{color:#232323 !important}.bscb-26904.bscb-26904 .listing-item .rating-bar span{background-color:#232323 !important}.bscb-26904 .bs-pagination .btn-bs-pagination:hover,.bscb-26904 .btn-bs-pagination.bs-pagination-in-loading{background-color:#232323 !important;border-color:#232323 !important;color:#fff !important}.bscb-26904 .listing-item-text-2:hover .item-inner{border-color:#232323 !important}.bscb-26904.bscb-26904.bscb-26904.bscb-26904 .term-badges.floated .term-badge a,.bscb-26904.bscb-26904 .bs-pagination-wrapper .bs-loading > div{background-color:#232323 !important;color:#fff !important}

آخرین های فروشگاه

ویژه های سایت