تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

نفت و گاز از کجا تأمین می شود و چگونه به دست ما میرسد؟

در گذشته های بسیار دور ،جانداران ذرّه بینی و تک سلولی که در دریاهای کم عمق زندگی می کردند،بعد از مردن در عمق آب فرو رفتند و کم کم در زیر رسوبات در یایی مدفون شدند .با گذشت زمان ،بدن آنها تجزیه شده وتغییرات شیمیایی پیدا کرده اند .حاصل این تغییرات ،نفت و گاز بود .

بعد ها ،لایه های رسوبی تبدیل به سنگ شدند وروی نفت وگاز را پوشاندند . نفت ،همیشه با مقداری آب شور در یا های قدیمی در زیر، و مقداری گاز در بالا همراه است و برای استخراج آن باید چاه حفر شود. نفتی که از چاه خارج می شود نفت خام نام می گویند که ماده ای غلیظ و سیاه رنگ است.

این ماده می سوزد .امّا چون مواد مختلفی همراه آن است از نظر صنعتی با ارزش است و کسی آن را نمی سوزاند . بلکه آن را به پالایشگاه می برند و در آنجا به مواد مختلفی مانند بنزین،نفت سفید،گازوئیل،نفت کوره،روغن های مختلف و قیر تبدیل می کنند.

alalam 635423178107358342 25f 4x3 - نفت و گاز از کجا تأمین می شود و چگونه به دست ما میرسد؟

تا به حال« سوخت های فسیلی» را شنیده اید .سوخت های فسیلی ، انرژی هایی هستند که از موجودات زنده بدست می آیند .فسیل ها، قسمت های سخت بدن بدن موجودات زنده هستند که در طی سالیان دراز به سنگ تبدیل شده اند.نفت و گاز هم ،حاصل تغییرات شیمیایی وتجزیه ی جانداران ذرّه بینی و تک سلّولی فراوان در زیر رسوبات در یایی است .

وقتی موجودات می میرند ،تجزیه می شوند و به وسیله ی خاک شن و مواد دیگر پوشیده می شوند.این لایه های شن وخاک ،مرّتب زیاد می شوند و مواد تجزیه شده را به قسمتهای عمیقتر خاک می برند و تحت فشار و گرمای خیلی زیاد قرا ر می دهند .شنها وخاکها،به صخره سنگ تبدیل می شوند و این موجودات که زمانی زنده بوده اند،به مایعی به نام« نفت» وگازی به نام «گاز طبیعی»تبدیل می شوند.

پس از تشکیل نفت و گاز،لایه های صخره ها مرتّب به آنها فشار وارد کرده، سنگ ها را به قسمتهای عمیق تر زمین می فرستند و فشار زیاد نفت و گا ز باعث می شود که صخره های سنگ ها ترک بخورند و یا سوراخ سوراخ شوند. نفوذ نفت به سمت بالا توسط بقیه ی صخره سنگها متوقف می شود و نفت،لای صخره سنگها مدفون می شوند تا کشف شود.

در قدیم مردم به طور اتّفاقی نفت ر ا کشف کردند. در این مواقع ،نفت در لایه های خیلی نزدیک به سطح زمین مد فون بوده است . اگر کسی کمی زمین را حفر می کرد به نفت می رسید .

امروزه دانشمندان در کف اقیانوس ها هم به دنبال نفت می گردند .احتمال وجود نفت در زیر اقیانوس ها زیاد است ولی استخراج آن سخت است .

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 2 = 1