تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

بهره گیری از « مثل » چه تأثیری در سخن دارد؟

مثل فارسی و سخن مردم

ضرب المثل ها در زبان فارسی ، مثل یک استناداست . مثل حکم متقن . هر چند که در ده بیست سال گذشته ، ارجاعات در کلام مردم خالی از مثل ها شده است . رویکرد به ضرب المثل در کلام فارسی زبانان رویکردی دو گانه است ، تعبیری برای زیبایی کلام یا کنایه ای به مخاطب در مفهوم طعن گونه اش

در کلام قدیمی ترها ،  استفاده از کنایات و ضرب المثل بیشتر شنیده می شود. امروز درزبان رایج و معیار مردم کمتر استناد به ضرب المثل ها وجود دارد. این غلط مصطلح منطقی است که ضرب المثل محل استناد یک حرف باشد. ضرب المثل ها وجه عینی کلام نیستند

تشبیهی از شرایطی است که گوینده برای تصویر سازی منطبق برادله از آن بهره می گیرد،  و گرنه ضرب المثل حکم متقن نیست. حتی شاهد و قرینه ی ساده ای برای اثباب اصل کلام محسوب نمی شود. اما فارسی زبانان عادت کرده اند در سنتی که استقراء یا استنتاج از فنی منطقی و فلسفی است،  برای اثبات گفته هایشان از ضرب المثل ها استفاده کنند.

2How To Talk About Your Skills Without Sounding Like A Show Off - بهره گیری از « مثل » چه تأثیری در سخن دارد؟

این غلط در مفهوم زیباشناسی یا روند منطقی کلام در تعاریف مبنایی هم وارد شده است.

کنایه در لفظ متداول به طعن تعبیر می شود و مقام معنایی و ادبی خود را از دست داده است. این را آموزگاران و اساتید صنایع ادبی و آرایه های معنوی به خوبی لمس کرده اند.

برای کسانی که تحیت تعلیم قرار می گیرند درهمان ابتدای آموزش ها این خلط در تعاریف مبنایی روشن می شود این که آرایه ی کنایه به مفهوم طعن نیست .سرزنش غیر مستقیم به موضوع مورد بحث یا ذی نفعان آن تلقی نمی شود.

علاوه برهمه ی این ها سرتیز و طعم تند ضرب المثل های فارسی، بهره در کلام متین و مودب را دچار تردید می کند. مثال هایی که یک خط در میان در تشبیه شرایط تجسم شده در هر ضرب المثل، با حیوانات صورت می گیرد، برای کلام دانشی و محترم امروز جایگاهی ندارد.

این تفاوت تعبیر عامه و اصل معنی در ضرب المثل ها هم وجود دارد.

ضرب المثل برای اثبات یک کلام منطبق برمنطق نمی تواند مستفاد شود. ضرب المثل ها بیشتر مفهومی زیباشناسی در هندسه ی جملات یک عبارت است. نقشی شبیه دیگر ارکان زیبا شناسی لفظی و معنوی یک شعر یا نثر دارد . گزینش غلط گذشتگان از ضرب المثل ها ، رواجشان را در ادبیات فارسی امروز تبدیل به فضایی شبیه به واژه های مرده کرده است .

گزینش غلط گذشتگان البته بیشتر به ادبیات دوره ی قاجارمربوط می شود . ادبیات دوره ی قاجار ادبیاتی تقلیدی است. ادبیاتی سنت گرا که با هویت زمانه پیش نرفته است و طبیعتا تأثیر زمانه برادبیات این دوره در تلفیق با شیوه ی قدما دچار تناقض می شود

که یکی از این تناقض های برجسته تزریق ضرب المثل ها در کلام عوام جامعه است .کلامی که به جای سیر منطقی در مقدمه و ذیل و نتیجه گیری به استنادات شهودی و شعری و حکایتی تبدیل گشته است.»

بهره گیری از « مثل » چه تأثیری در سخن دارد؟

با استفاده از مثل، می توان ضمن رونق بخشیدن به کلام و زیبایی سخن، مقصود و هدف خود را روشن تربیان کرد.

آرایش سخن به مثلهای کوتاه، دل نشین و مفید می تواند کلام را تا عمق جان مخاطب نفوذپذیر سازد و گاهی اوقات یک عبارت به جا از ضرب المثلها و یا تشبیهات، موضوع را آن چنان به ذهن مستمع القاء می کند که هرگز تا آخر عمرش آن را فراموش نخواهد کرد. شیوه استفاده از مثل در حقیقت به عنوان کوتاه ترین راه برای یک سخنران محسوب می شود.

نزدیک کردن هدف گوینده به ذهن شنونده، همگانی کردن مسائل، حسی و عینی کردن موضوعات عقلی و ساکت کردن مخالفانِ معاند، از دیگر امتیازات تمثیل است.

مهم ترین شاخصه های یک مَثَل، کوتاهی لفظ، استحکام معنی و زیبایی و لطافت مفهوم آن است که در بلاغت و فصاحت یک خطابه تأثیر می گذارد ؛ به گونه ای که حتی علی علیه السلام در میان اشعار، مثل را بهترین شعر می داند و می فرماید: «خَیْرُ الشِّعْرِ مَا کَانَ مَثَلاً؛ بهترین شعر آن است که مَثَل باشد.»

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + = 17