تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

چرا لباس های محلی را در موزه مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟

لباس‌های سنتی و محلی اقوام ایرانی ،میراث جهانی ایران است که باید به عنوان یک هویت ملی حفظ شود.

لباس را نشانه فرهنگ یک کشور دانست که پیش از زبان با انسان رابطه برقرار می‌کند.

لباس‌های محلی یکی از نشانه‌های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ایران است و با توجه به آب و هوای مناطق مختلف، این نوع لباس‌ها از تنوع رنگ و شکل برخوردار بوده و از گذشته‌های دور دارای پوشش کامل هستند.

لباس محلی ایرانی میراث جهانی ایرانی‌ها همراه با زیبایی ویژه است که از نیاکان این خاک به امانت مانده و باید به عنوان یک هویت ملی حفظ شود.

170 1591 - چرا لباس های محلی را در موزه مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟

زنان روزگاران کهن ایران با لطافت روح خود بهشت را به تار و پود پارچه رسوخ دادند و رنگ در رنگ را تنیدند و با عشق به پهنای طبیعت تهیه کردند.

لباس های محلی  اقوام ایرانی بسیار زیبا هستند، این لباس ها نشانه هویت ملی است و ریشه در فرهنگ ما دارد

امروزه در بیشتر نقاط ایران، به‌ویژه گیلان علاوه بر از بین رفتن لباس، زبان، فرهنگ و رسوم نیز در معرض خطر فراموشی است که نباید این‌چنین شود.

لباس های محلی با ارزش هستند و به علت اهمیت آنها باید در موزه مردم شناسی نگهداری و حفظ شوند.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 2 = 6