تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شوند؟

قدیمی ترین سنگ های ایران

قدیمی ترین سنگ های ایران سنی قبل از۱٫۴ میلیارد سال ندارد اما تحقیقات اقای حقی پور قدیمی ترین سنگ ایران را ۱میلیارد سال تخمین زده است.

چه این سنگ ها ۱٫۴میلیاردسال سن داشته باشند چه ۱میلیارد سال از نظر زمان زمین شناسی سنگ های جوانی محسوب می شوند

firon 250 - قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شوند؟

قدیمی ترین سنگ های ایران سنگ های دگرگونی است به نام مجموعه سنگ های چاپدونی که در ۱۰۰کیلومتری خرانق واقع شده است.

این سنگ ها از گرانیت اناتکسی انواع شیست ها امفیبولیت پگماتیت های تیره رنگ و کانی های باقی مانده ی تشکیل شده و مدام تحت تاثیر فرایند های دگرگونی بعدی قرار گرفته است.

از نقطه نظر زمین شناسی تاریخی این مجموعه حاصل تخریب گرانیتی است که در شمال افریقا یا در قسمت میانی گندوانا بوده است

سری سنگ های قدیمی بعدی ایران سنگ های بنه شورو در نزدیکی رباط پشت بادام است این سنگ ها از کانی های گنیس ارتوکلاز گرانیت اناتکسی امفیبولیت تشکیل شده و در ان فعالیت اتشفشانی با توف دیده می شود که بازیک هستند

در رده بندی بعدی سنگ های قدیمی به سنگ های غرب دریاچه ی ارومیه به نام کمپلکس سلوانا با ترکیب سنگی تقریبا مشابه با سنگ هاس چاپدونی میرسیم و بعد از ان سنگ های شیلی سریسیتی با رنگ سبز(کلریت در محیط احیایی) کهر کرج قرار دارد

منابع:

سنگ نگاری شیمی کانی و تعیین شرایط میلونیتی شدن گرانیت های شمال کلوت چاپدونی .زهرا سادات زکی پور و قدرت ترابی

بررسی ژنز امفیبولیت های بنه شورو در پشته ی گلمند. ارش گرابجیری پور

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 37 = 39