تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

جوانان و نوجوانان چه نقشی در بیداری اسلامی سالهای اخیر داشتند

امروز مسجد‌ها کانون جنبش‌هاست

در مقابل فرهنگ کفر و استکبار، مسلمین را ضعیف بار آورده بودند که احساس ضعف مى‌کردند. در جاهایى که امروز میلیونها مسلمان توانسته‌اند سهم و حقى در حکومتها به دست بیاورند، تا قبل از انقلاب اسلامى، کسى جرأت نمى‌کرد دم از اسلام بزند.

در این کشورهاى اسلامى که امروز ائمه‌ى جمعه و جماعاتشان، تشکیلات به وجود مى‌آورند و مسجدها رونق پیدا مى‌کنند و کانون تحرک مى‌شوند، تا دیروز مسجدها متعلق به یک‌مشت پیرمرد از کار افتاده بود. امروز آن مسجدها، جاى جوانان‌ و کانون جنبش‌هاست.

 حرکتی به نام خدا

در مصر هم جوانها هستند که دارند خیلى کارها را میکنند؛ همچنین کسانى که با جسم خودشان، با جان خودشان، با همه‌ى وجود خودشان، رنج و محنت حاکمیت آن طواغیت را، آن طاغوت را لمس و حس کردند. حرکت، حرکت از مساجد است؛ حرکت نمازجمعه‌اى است؛ حرکت به نام خداست؛ اینها خیلى ارزش دارد. و حرکت، حرکت عمومى است.

n00001015 b - جوانان و نوجوانان چه نقشی در بیداری اسلامی سالهای اخیر داشتند

 اسلام؛ یگانه امید جوانان مسلمان

اسلام که بتدریج به دست فراموشى سپرده مى‌شد و هرگز هیچ امیدى را در دل جستجوگر انسانهاى دردمند و بى‌تاب بر نمى‌انگیخت، اکنون به یگانه امید روشن ملتهاى مسلمان، مخصوصا جوانان و بیداردلان و دردمندان تبدیل یافته است؟

آرى، فهم و تحلیل درست این حوادث شگفت‌آور، اگرچه براى مغزها و ذهنهاى بیگانه از حقیقت اسلام و بى‌خبر از سرگذشت واقعى اسلام ناممکن است، لیکن براى صاحبان بصیرت،پاسخ در یک کلمه است: معجزه‌ى انقلاب.

 نسل جوان اسلام را فراموش نکرده است

حقیقت آن است که مسلمین در یکى دو دهه‌ى اخیر در شرق و غرب جهان اسلام و حتى در کشورهاى غیر اسلامى، نهضت حقیقى و عمیقى را شروع کرده‌اند، که باید نهضت «تجدید حیات اسلام» نامیده شود.

اینک، این نسل جوان و تحصیلکرده و برخوردار از معارف زمان است، که بعکس توقّع مستعمران دیروز و مستکبران امروز، نه تنها اسلام را، فراموش نکرده، بلکه با ایمانى پر شور، که با استفاده از پیشرفت معارف بشرى، بسى روشن‌بینانه‌تر و ژرف‌تر نیز شده است، بدان روى آورده و گمشده‌ى خود را در آن مى‌جوید.

 جوانان با شعار اسلام وارد میدان میشوند

سیاست بسیار حساسِ تعیین‌کننده‌ى خاورمیانه‌اى آمریکا بکلى شکست خورده است؛ این را همه دارند مى‌بینند و همه به آن اعتراف میکنند. در فلسطین شکست خوردند. مزدوران و یاران و همپیمانان نزدیک خود را از دست دادند. یک روز فقط رژیم طاغوتِ فاسدِ پهلوى از دست آنها رفته بود؛

امروز رژیمهاى دیگرى از دست آنها رفتند یا در شرف از دست رفتنند؛ بنابراین متزلزلند. امروز آمریکا در منطقه‌ى غربى آسیا – یعنى همین منطقه‌ى شمال آفریقا و منطقه‌اى که اسم آن را «خاورمیانه» گذاشتند – منزوى است. امروز اسلام در این منطقه زنده است. امروز جوانان با شعار اسلامى وارد میدان میشوند.

یک روزى در سى سال پیش، چهل سال پیش، در همین کشورهاى شمال آفریقا، اگر کسى میخواست از انگیزه‌هاى ملى و انقلابى حرفى بزند، به شعارهاى چپ متوسل میشد؛ امروز این حرفها دورافتاده است، این حرفها به زباله‌دان تحویل داده شده است. امروز در این منطقه، حرف رائج، سکه‌ى رائج، سخن قاطع، اسلام است و قرآن.

 جوانان محاسبات استکبار را به هم ریخته‌اند

جوانان و جوانمردان بسیارى در کشورهاى مسلمان به نام اسلام و در آرزوى حکومت عدل اسلامى به جهاد سیاسى و فرهنگى و اجتماعى روى آورده‌اند و عزم ایستادگى در برابر تحمیل و سلطه بیگانگان مستکبر را در جوامع خود گسترش مى‌دهند.

در مناطقى از دنیاى اسلام که نقطه اوج آن کشور مظلوم فلسطین است، مردان و زنان بى‌شمارى با بذل جان در زیر پرچم اسلام و با شعار استقلال و عزت و آزادى، حماسه‌اى دایمى و همه روزه پدید آورده و قدرت‌هاى مادى مستکبر را در برابر دلیرى خود، زبون ساخته‌اند. آرى، بیدارى اسلامى، محاسبات استکبارى را به هم ریخته و معادلات جهانى مطلوب مستکبران را تغییر داده است.

 برنامه‌ریزی دشمن برای نسل‌ جوان

جوان در هر جامعه و کشورى، محور حرکت است…. جوان و جوانى، یکى از درخشندگى‌هاى آفرینش الهى است. دشمنان جوامع از جمله جوامع اسلامى این نکته را خوب تشخیص داده‌اند و بخصوص روى آن انگشت گذاشته‌اند. این مربوط به امروز نیست؛ از یک قرن پیش تاکنون این‌گونه بوده است.

در کشورهاى اسلامى، براى ضایع کردن نسل جوان، برنامه‌ى همه‌جانبه‌یى شروع شد. مى‌دانید که دوران استعمار یعنى دست‌اندازى کشورهاى غربى به کشورهاى آسیایى و آفریقایى نزدیک به دویست سال قبل شروع شد.

آن‌ها مى‌دانستند که این وضع ادامه پیدا نمى‌کند، و اگر جوانان رشد کنند، بافرهنگ بشوند، بااراده باشند، نمى‌گذارند آب خوش از گلوى بیگانگان و چپاولگران پایین برود؛ لذا براى فاسد کردن نسل جوان برنامه‌ریزى کردند… البته کشورهاى اسلامى خصوصیتى داشتند، که همان «اسلام» بود؛ اسلام و تبلیغات اسلامى، جلوى آن موج سهمگین ایستاد…

امروز یکى از کارهاى اساسى استکبار این است که نسل جوان را در کشورهاى اسلامى و هر کشور اسلامى که بیدارتر است، بیشتر از صحنه بیرون کند.
هر حرکتى که منجر به این بشود که نسل جوان احساس کند باید از صحنه‌ى مقاومت کناره بگیرد، این حرکت، با واسطه یا بى‌واسطه، مربوط به امریکا و نظام استکبارى است؛ این یک معیار کلى است.

 جوانان از قرآن درس بگیرند!

امروز جوانان‌ به بخشى از آیات قرآن خیلى احتیاج دارند و آن، چیزهایى است که عزت اسلام و عزت جامعه‌ى اسلامى و توحید عملى جوامع اسلامى در آن‌هاست. جوانان‌ ما در همه جاى دنیاى اسلام بایستى این‌گونه آیات را روان و حفظ باشند و از آن‌ها درس بگیرند.

حتّى من یک‌وقت به این ائمه‌ى جماعتى که در بعضى از کشورهاى عربى و اسلامى، آیاتى را در قرائت نماز انتخاب مى‌کنند، گفتم آیاتى را انتخاب بکنید که مى‌تواند در سرنوشت ملتهاى اسلامى به طور ویژه اثر بگذارد.

البته مردم باید همه‌ى آیات الهى را یاد بگیرند و یاد هم مى‌گیرند، لیکن بعضى از مفاهیم قرآنى وجود دارد که دست استعمار سعى کرده است ماها را از آن‌ها دور نگه بدارد. ما را از جهاد دور نگهداشتند. ما را از اینکه کفار نباید بر مسلمین مسلط باشند، دور نگهداشتند. ما را از آیاتى که وحدت مسلمین در آن‌ها هست، دور نگهداشتند.

 

همین آیاتى که الآن تلاوت شد «و ما ارسلنا من رسول الّا لیطاع باذن الله» و آیاتى که معنایش حاکمیت عملى اسلام بر زندگى جوامع است، بایستى همه‌ى مردم آنها را یاد بگیرند.

 خودتان را آنطور که اسلام می‌پسندد بسازید!

عزیزان من اسلام به جوانان‌ مؤمن و عالم و شجاع و سالم نیازمند است تا بتوانند در مقابل دشمنان از آن دفاع کنند و دین خدا را که مایه‌ى سعادت انسانها است به انسانها هدیه کنند. سعى کنید خود را آن‌طور که اسلام مى‌پسندد، بسازید و براى آینده‌ى اسلام و مسلمین مفید باشید و خدا را از خود خشنود نمایید.

 توصیه به جوانان: دشمن را بشناسید!

شناختن دشمن مهم‌ است. دشمن سعى مى‌کند خود را دوست جلوه دهد و شعارهاى ملتها را عوض کند؛ کمااینکه شعار ضدّیت با صهیونیسم را در میان بعضى از دولتمردان عرب، تبدیل به یک شعار انحرافى کردند! یکى از کارهایشان تبدیل کردن شعارهاست. ملت و دولتى تسلیم مى‌شود که دشمن را درست نشناسد، یا دچار فساد و بدبختى باشد؛ اما اگر دشمن‌شناسى بود که من این توصیه را به جوانان‌ دارم آن‌وقت شعارها،شعارهاى روشن و آگاهانه‌اى خواهد بود و آنچه که دشمن مى‌خواهد، به فضل پروردگار به دست نمى‌آورد.

 امروز افق دید جوانان دنیاى اسلام و مد نگاه آنها به سوى اسلام است

امروز دلهاى امت مسلمان نسبت به اسلام گرایش بى‌سابقه‌یى در طول قرنهاى متمادى پیدا کرده است. بعد از تسلط سیاسى و فرهنگى غلیظ و گسترده‌ى غرب و شرق در طول دهها سال بر کشورهاى اسلامى، امروز افق دید جوانان دنیاى اسلام و مد نگاه آنها به سوى اسلام است؛ این یک واقعیت است؛ خود غربى‌ها و مستکبران عالم هم به این اعتراف مى‌کنند. آنها بارها تکرار کرده‌اند که در هر کشورى از کشورهاى اسلامى اگر انتخابات آزادى انجام بگیرد، منتخبان ملت، عناصر معتقد و پایبند به اسلام و مروج اسلام خواهند بود.

براى همین است که ادعاى دمکراسى‌خواهى غرب امروز دچار تناقض است. از یک طرف پرچم دمکراسى و مردم‌سالارى را در دست گرفته‌اند؛ از سوى دیگر جرات نمى‌کنند این پرچم را در دنیاى اسلام به معناى واقعى کلمه برافرازند؛ چون مى‌دانند در هر کشورى از کشورهاى اسلامى اگر آرا و انتخاب مردم در آن نقش پیدا کند، بدون تردید اسلام‌خواهان زمام قدرت و حکومت را در دست خواهند گرفت و منتخبان ملت، مسلمانها خواهند بود.

 افقهای ناکامی صهیونیزم

بیداری اسلامى، شرق و غرب جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و احساس هویت و شخصیت را در آنان باز آفریده است. پرچم عزت و اقتدار اسلامى در ایران به اهتزاز در آمده؛ ملت مظلوم فلسطین با تمسک به شعار اسلام، افقهاى صهیونیزم را به یاس و ناکامى انباشته؛ جوانان در کشورهاى اسلامى به میدان مطالبات آرمانى پانهاده و در برابر تجاوزگران و مستکبران عالم تهدیدى بزرگ آفریده‌اند.

 پیش به سوی هدف نهائی…

هدف نهائى را باید امت واحده‌ى اسلامى و ایجاد تمدن اسلامى جدید بر پایه‌ى دین و عقلانیت و علم و اخلاق، قرار داد. آزادى فلسطین از چنگال درنده‌ى صهیونیستها نیز هدفى بزرگ است. کشورهاى بالکان و قفقاز و آسیاى غربى پس از هشتاد سال از چنگال شوروى سابق نجات یافتند؛ چرا فلسطین مظلوم نتواند پس از هفتاد سال از اسارت صهیونیستهاى ظالم نجات یابد؟
نسل امروز کشورهاى اسلامى این ظرفیت را دارد که به چنین کارهاى بزرگى بپردازد. نسل جوان امروز مایه‌ى افتخار نسلهاى پیشین خویش است. به قول شاعر عرب:

قالوا: ابوالصخر من شیبان قلت لهم/کلا لعمرى ولکن منه شیبان‌
و کم اب قد علا بابن ذرى شرف/کما علا برسول الله عدنان‌
به نسل جوان خود اعتماد کنید، روح اعتماد به نفس را در آنان زنده کنید، و از تجربه‌هاى مجربان و پیران، آنها را بهره‌مند سازید.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

92 − 84 =