آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۶

تیپهای خاک مناطق مختلف جغرافیایی جهان الف- خاکهای حاره ای و مجاور حاره ای تقریبا 25 درصد سطح کره زمین را مناطق حاره ای اشغال کرده است. در تشکیل خاکهای حاره ای آب و هوا و رستنیها بیش از سایر عوامل موثر هستند. در این مناطق درجه حرارت ماهیانه در سردترین ماه بالای 18 درجه سانتیگراد است بعلاوه…
ادامه نوشته ...
مشخّصه های نیرو : هر نیرو دارای دو مشخّصه است. 1) جهت 2) اندازه جهت نیرو را می توان از روی موارد زیر تعیین کنیم:نتیجه ی تاثیر نیرو بر جسم.تغییری که در شکل جسم به وجود می آید.تغییری که در حرکت جسم به وجود می آید. √:اگر بخواهیم چیزی را به سمت شمال حرکت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت شمال…
ادامه نوشته ...
برلیان Brilliant : برلیان نوعی تراش است که برای سنگ الماس استفاده میشود. این نوع تراش فرزند تراشی است به نام تراش سوییسی که برای انواع و اقسام سنگهای مختلف در گذشته استفاده می شده است. در تراش برلیان امروزه سعی بر آن است که هر چه بیشتر از قبل جلوه های بصری سنگ الماس را به نمایش…
ادامه نوشته ...