تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

همه چیز در مورد مهاجرت و تشکیل حکومت آریایی ها

سرزمین اولیه آریایی ها:

گروهی از اریایی ها در حدود ۱۲۵۰سال قبل از میلاد وارد ایران شدند. محل تجمع اولیه آریایی هارا ، علف زار های اوراسیا دانسته اند. مهاجران آریایی پس از ورود به سرزمین ایران به سه گروه تقسیم شدند و در سمت غرب، شمال شرق و جنوب ایران به را خود ادامه دادند، انان در مسیر حرکت خود با اقوام بومی روبه رو شدند که از تمدن دیرینه ای برخوردار بودند و کشاورزی میکردند. آریایی ها اقوام بومی را مطیع خود کردند و دانش های آنان را اموختند.اریایی ها با استفاده از اسب و ارابه به حرکت خود سرعت بخشیدند و بر بومیان مسلط شدند آنان سه حکومت ماد ، هخامنشی ،اشکانی را ایجاد کردند .

نخستین ساختار اجتماعی آریایی ها :

پزوهشگران معتقدند که مشکلات معیشت گله داری و مبارزه داِئم با طبیعت اقوام آریایی را سختکوش ،پرطاقت، با انضباط و درستکار ساخته بود.

ساختار جامعه آریایی:

۱: کوی ها : امور مذهبی سیاسی را برعهده داشتند و در واقع ،هم فرمانروا و هم کاهن بودند

۲:واسپوهر: دارای دو امتیاز بودند ۱:مالکیت زمین ۲: اصالت خون اریایی

اعتقادات آریایی ها :

اعتقادات آریایی ها ،با مردم آن روزگار تفاوت چندانی نداشت انان برای جلب رضایت ایزدان خوب و دورکردن خشم ایزدان بد قربانی میکردند.اجرا کنندگان اداب دینی مغ نام داشتند .مغ ها به مردم القا میکردند که زندگی انها اسیر نیروهای خارق العاده طبیعت است و تنها انها قادر به مهار کردن نیروی خارق العاده اند در چنین شرایطی زردشت ظهور کرد .

نقشه - همه چیز در مورد مهاجرت و تشکیل حکومت آریایی ها

آموزه های زردشت :

زردشت پرستش ایزدان متعدد،خرافه پرستی و قربانی کردن حیوانات که به گله داری اسیب میرساند از میان برداشت او پرستش اهورا مزدا پروردگار یکتا و بی همتا را گسترش داد ، زردشت مردم را به پیروی از سه اصل پندار ، گفتار ، و کردار نیک دعوت کرد سه اصلی که موجب سعادت دنیوی و اخروی میشد ، آیین زردشت نظام جامعه اریایی را تغییر داد و به طبقه کشاورز در کنار دو طبقه جنگ اور و روحانی اهمیت داد.

آریایی ها از اتحاد تا تشکیل اولین حکومت

اریایی های ساکن غرب ایران که ماد خوانده میشدند، که نام انان برای اولین بار در الواح گلی اشوری امده است … ماد هم نام مکان و هم نام قبایل اریایی بود که در حدود اذربایجان کنونی زندگی میکردند و به پرورش اسب شهرت داشتند ، استفاده از اسب نشانه توانایی اقوام مادی بود و با بهره مندی از این امتیاز توانستند دولت نیرومند اشور را منقرض کنند

تشکیل حکومت ماد :

همانطور که در گذشته خواندید روسای قبایل روستا ها را اداره میکردند. یکی از روسای قبایل  دیااکو  نام داشت که ب تدبیر و کاردانی مشهور بود او در مقابل حملات آشور روسای قبایل مختلف را به تشکیل اتحادیه دعوت کرد اما انان از ترس انتقام اشور از شرکت در این اتحادیه خودداری کردند .

دیااکو در مدت پنجاه سال ریاست خود تلاش کرد اقوام را با یکدیگر متحد کند و سرانجام فرزندش فرورتیش توانست به این هدف دست یابد اما در جنگ با سکاها کشته شد .

سرانجام اشوریان:

پس از کشته شدن فرورتیش سرزمین ماد به مدت ۲۸ سال به دست سکا ها افتاد و چون هوخشتره جانشین فرورتیش قدرت مقابله با این اقوام بیابانگرد را نداشت با انان صلح کرد اما سرانجام هوخشتره که مدیری قابل و سرداری فاتح بود قدرت نظامی اش را افزایش داد و با روش های جنگی سکا ها اشنا شد. سرانجام روسای سکا هارا به میهمانی دعوت کرد و همگی انان را کشت . او حکومت ماد را دوباره احیا کرد و با تشکیل اتحادیه قوی به سراغ دشمن خود آشور رفت .با سقوط نینوا هوخشتره تسلط اشور بر سراسر اسیای غربی را برانداخت و به حکومت آشوریان پایان داد .

چرا حکومت ماد منقزض شد

فتح اشور موجب قدرت یافتن و ثروتمند شدن گروهی از بزرگان و فرماندهان نظامی ماد شد. هوخشتره پس از صلح با لودیه جان سپرد و جانشین اون اژدهاک با تجمل و شکوه به حکومت پرداخت . شاه ماد با بی توجهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی به سلطنت ضالمانه خود ادامه داد .

سرزمین ماد به چندین ایالت تقسیم شده بود و توسط والیان اداره می شد یکی از ایالات انشان  نام داشت که حاکم آن با دختر شاه ماد ازدواج کرد .تولد کوروش (بنیانگذار سلسله هخامنشی ) حاصل این ازدواج بود.

کوروش که شاهد نابسمانی حکومت ماد بود بزرگان دربار ماد را به سوی خود جلب کرد و با پادشاه بابل  روابط نزدیکی برقرار نمود . اتحاد بزرگان ماد با کوروش اژدهاک را به وحشت انداخت . وی چاره ای اندیشید و کوروش را فراخواند اما کوروش از رفتن به دربار ماد خودداری کرد ، فرمانده هان نظامی ماد که برای سرکوبی کوروش فرستاده شده بودند به او پیوستند . کوروش با لشگرکشی به هگمتانه به حکومت ماد خاتمه داد .

 

منبع :تاریخ ایران و جهان

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 22 = 30