تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش می دهد

وضعیت اکوسیستمها، زیست گاه ها و گونه ها

در گذشته، تعامل انسان با طبیعت، اگرچه اغلب دارای اثرات مخرب بر طبیعت دارد، اغلب تنوع دنیای زندگی و رفتارهای آن را غنی تر می کند بعنوان مثال بواسطه ایجاد مناظر مصنوعی و کشت خاک.

امروزه هرچند، فشار انسانی بر محیطهای طبیعی بیشتر از قبل از لحاظ مقدار و کارائی در طبیعت از هم گسیخته و مناظر طبیعی است ولیکن قابل ذکر است که:

·                کشاورزی جامع جایگزین کشت سنتی گریده و این در ترکیب با یارانه های  کشاورزی صنعتی اثرات عمده ای را بر دورنمای شهرهای غربی و کشورهایی که در معرض تهدید هستند داشته است.

·                جهانگردی وسیع کوهها و سواحل را تحت تاثیر گذاشته است.

·                سیاستهایی که بدنبال صنعت، حمل و نقل و بخشهای انرژی هستند، دارای اثرات آسیب زا و مستقیم بر سواحل، رودخانه های اصلی (ساخت سد و اجرای کانالهای انتقال آب مرتبط با آن) و مناظر کوهها (شبکه راههای ارتباطی اصلی) می باشند.

·                تمرکز زیاد مدیریت جنگلداری بر اهداف اقتصادی اصولا باعث کاهش در تنوع زیستی، فرسایش خاک و دیگر اثرات مرتبط  می گردد.

جلوه های روشن تخریب محیط زیست عبارتند از:

purpose e - فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش می دهد

۱-  کاهش و تجزیه زیستگاهها و مناظر طبیعی.

نوشته های مرتبط

توسعه و بسط فعالیتهای انسانی به محیط طبیعی، از طریق شهرنشینی، تفریح و سرگرمی، صنعتی سازی و کشاورزی ایجاد شده و باعث افزایش یکنواختی در مناظر طبیعی و نتیجتا کاهش، ناپدیدی و تجزیه و قطعه قطعه شدن مناظر طبیعی و زیستگاهها می گردد.

روشن است که افزایش بهره برداری از زمین برای استفاده برای انسان به شکل وسیعی مساحت زیستگاههای  هر یک از حیات وحش و همینطور مساحت کلی را در سرتاسر اروپا کاهش می دهد. نتایج این رویداد عبارتند از:

·                کاهش تنوع گونه ها، بواسطه کاهش مساحت محدوده قابل زیست که مرتبط با کاهش ظرفیت جابجایی گونه هاست.

·                همچنین کاهش اندازه زیستگاهها باعث کاهش تنوع ژنتیکی گونه های موجود در آن می شود. زیستگاههای کوچکتر تنها می توانند جمعیت کوچکتری را در خود جای دهد که این موضوع منجر به بی خاصیت نمودن ظرفیت ژنی می گردد.

·                کاهش منابع ژنتیکی از یک گونه باعث کاهش انعطاف پذیری و تکامل پذیری سازگار با موقعیتهای در حال تغییر می گردد.

این شرایط تحت چنین تغییرات  کاهشی در زیستگاهها اغلب ناشی از ارگانیزمهای زندگی طبیعی آنها اتفاق می افتد که منجر می شود که آنها در یک روش طبیعی از زیستگاههای تحت خطر خود فرار کنند. مسیرهای فرار آنها شامل مهاجرت به دیگر زیستگاهها که سازگار با تغییرات هستند یاتبادل ژنتیکی با جمعیتهای در زیستگاههای اطراف آنها می باشد.

نگرانی عمده عبارت است از:

·                طبیعت دخالت انسانی، پروژه های انسانی طراحی و در یک مدت زمان کوتاه تر از مقیاس آن در فرآیندهای طبیعی اجرا می گردد.

·                علاوه بر دخالت انسانی، مثل ساخت ساختمانها، بزرگراهها یا راه آهن منجر به تجزیه زیستگاهها شده که محدودیتهای شدید تری را باعث می شود که امکان مهاجرت در میان آنها را ممکن می سازد

·                در موارد شدید تری حتی در ارتباطهای خیلی کم و محدود بین زیستگاهها از بین می رود. چنین انزوایی برای زندگی اجزاء زیستگاهها فاجعه بار است.

۲-  از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی

اگرچه گونه های نسبتا کمی از گیاهی و جانوری اروپا در قرن حاضر بصورت واقع منقرض گردیده است، تنوع زیستی این قاره تحت تاثیر افزایش تعداد گونه ها و کاهش زیستگاهها در بعضی از مناطق قرار گرفته است. تقریبا ۳۰ درصد استوی ها و ۲۰ درصد گیاهان با ارتفاع بلند در زمره گونه های در معرض تهدید محسوب می شوند. تهدیدات بصورت مستقیم مرتبط با از بین رفتن زیستگاهها بواسطه تخریب، اصلاح و قطعه بندی اکوسیستم ها و همینطور بواسطه افزایش بی رویه از کودهای شیمیایی و آفت کشها، روشهای کشاورزی جامع، شکار و تخریبهای کلی انسانی می باشند. تخریب کلی کیفیت آب و هوای اروپا با اثرات مخرب افزوده شده است.

کشاورزی

محیط طبیعی اروپا به شکل غیر قابل حل مرتبط با کشاورزی و جنگلداری است. از آنجائیکه کشاورزی به شکل متداول بستگی به شرایط محیطی است، کشاورزان دارای علاقه ویژه ای به نگهداری منابع طبیعی داشته  و برای قرنها موزائیکی از مناظر حفاظت شده و محیط زیست طبیعی غنی شده را حفظ کرده اند.

بعنوان نتیجه ای از نیازها برای تولید غذا از دهه ۱۹۴۰، سیاستها به سمت تولید از طریق نوعی از مکانیسمها شامل تامین هزینه، دیگر یارانه ها و حمایت از تحقیقات و توسعه سوق یافته است. موفقیت حاصل شده در تولیدات کشاورزی با این وجود مستلزم افزایش اثرات بر محیط زیست می باشد.

کشاورزی مدرن مسئول از بین رفتن حیات وحش و زیستگاههای آنها در اروپا از طریق کاهش و تجزیه زیستگاهها و جمعیت حیات وحش است. زهکشی اراضی مرطوب، تخریب گیاهان بوته ای و استفاده شدید از آفت کشها و کودهای شیمیایی می تواند باعث ایجاد تهدید به حیات وحش گردد. کشاورزی تک کشتی با وضعیت تخصصی یافته بالا می تواند باعث افت عمده در تعداد و گونه ها گردد. بعبارت دیگر، افزایش تولید در وحاد هکتار در مناطق متراکم، حجم احشام را بالا برده و هزینه های پائین برای تولیدات کشاورزی نیز منجر به مرزبندی اراضی کشاورزی شده است و باعث تغییر تنوع مناظر طبیعی اروپا مستقیما به دو نوع عمده گردیده است: زمینهای بایر و زمینهای کشاورزی.

انرژی

رها کردن می تواند برای طبیعت مثبت باشد ولیکن این امر لزومی ندارد. رها کردن اراضی خطر آتش سوزی در مناطق مدیترانه ای را افزایش می دهد که باعث کاهش تنوع مناظر طبیعی با مقیاس کوچک و همچنین کاهش در تنوع گونه ای گردد.

تمامی انواع انرژی ها دارای اثرات بالقوه بر محیط زیست طبیعی در درجات مختلف در تمامی مراحل استفاده از مرحله استخراج تا مرحله آخر استفاده می باشد. تولید انرژی از هر منبعی شامل ایجاد انتخاب بین اثرات و میزان اثرات آنها می تواند در مقیاس جهانی و محلی قابل تحمل باشد. بویژه اینکه برای تولید انرژی هسته ای مهم بوده جائیکه خطرات عمده ای از آلودگی رادیو اکتیو مثل نیروگاه چرنوبیل وجود دارد.

شرکت نفتی شل و IUCN پیش نویش آئین نامه های محیط زیستی را مشترکا برای استخراج نفت در مناطق قطبی سیبری تهیه نمودند. دیگر شرکتهای نفتی از این موضوع آگاه بوده و این آئین نامه های محیط زیستی را بصورت داوطلبانه برای توسعه میدانهای نفتی بکار می برند.

با مرور زمان پایدارسازی محیط زیست طبیعی با اجتناب از آسیب رساندن به استفاده های انرژی و کاهش روشهای استخراجی تا مدت زمانیکه هزینه های واقعی عوامل فروش و آلوده کننده ها اثرات اساسی وارد آمده را جبران نمایند بهبود خواهد یافت.

ماهیگیری

مبانی بخش ماهیگیری به سمت حوزه های پایدار در جیات وحش آبزیان سوق پیدا می کند. اصول  اثر محیط زیستی مرتبط با فعالیتهای ماهیگیری برداشت نامناسب ماهیها و آبزیان صدفی بوده و دارای اثراتی برای موازنه اکولوژیکی محیط آبزی است. این بخش در وضعیت بحرانی  همراه با ظرفیت بیش از اندازه ناوگانها، استخراج بیش از اندازه از آبزیان، مشکلات بدهی و فروش قرار دارد.

افزایش صنعت کشاورزی ممکن است آلودگی آب را در اروپای غربی افزایش داده و منجر به توسعه آن به سمت مدیترانه و اروپای شرقی و مرکزی گردد.

فعالیتهای ماهیگیری بر روی جانوران آبزی بالدار داشته که نگرانی که وجود دارد این است که تعداد زیادی از دلفین ها کشته شوند.

جنگلداری

در مقایسه با دیگر کاربری اراضی مدیریت جنگل دارای سنت طولانی تری در مبانی پایدار پیش رو بواسطه دارد بواسطه اینکه بیش از ۳۰ درصد اروپا هنوز تحت پوشش درختان می باشد. بدون چنین الگوی سازمان یافته ای، احتمالا جنگلها تا الان از سرزمینهای اروپایی ناپدید شده بود. همچنین بعنوان یک بخش اقتصادی، جنگلداری به شکل وسیعی تحت تاثیر وضعیت بکر و طبیعی جنگلهای اروپایی قرار دارد: خاکها زهکشی شده، کودهای شیمیایی و آفت کشها بکار گرفته می شوند، و گونه های غیر بومی کشت می شوند. در بعضی از مناطق تک کشتی جایگزین ترکیب متنوع اصلی جنگل شده است. گونه های تکی دارای حساسیت زیادی به هجوم حشرات، باد یا آتش سوزی  داشته و لذا می تواند منجر به افت اقتصادی و همینطور افت بیولوژیکی گردد. جنگلکاری نامناسب باعث روند جدیدی در اثرگذاری بر پایداری محیط زیست طبیعی گردیده است.

صنعت

غالب شکلهای مختلف صنعتی دارای اثر بر روی محیط زیست و ناپلیداری آن می باشد. اثرات در مراحل مختلف در سیکل زندگی هر محصول بستگی به مواد خام مورد استفاده تا مراحل نهایی مصرف محصول برای پسماندهای فاضلاب، بازسازی و استفاده مجدد تغییر می کند. اتفاقات و رویدادهای صنعتی و آسیبهای ناشی از جنگ به نیروگاههای سنعتی نیز می تواند برای محیط زیست طبیعی خطر آفرین باشد.

توریسم و سرگرمی

توریسم و سرگرمی به روشهای مختلف بر محیط زیست طبیعی آسیب وارد می سازد. بعبارت دیگر، محدوده های طبیعی اساس و بنیان بعضی از جاذبه های توریستی را از طریق نمایان ساختن ارزش علمی یا رویارویی استثنایی با زندگی جانوری و گیاهی را شکل می دهد. اگرچه، بعضی از شکلهای توریسم می تواند به شکل وسیعی برای مناطق حساس اکولوژیکی تعیین کننده باشد که منجر به تخریب زیستگاهها در زوال یا شکار حتی گونه های نادر و یا در معرض تهدید می گردد. فشار ناشی ازفصول  تعطیلات کوتاه مدت و معین و گاهی کوچک، موقعیتهای مورد علاقه توریستها منجر به اخلال در کاربری اراضی مثل مناطق آلپ در بازه مدیترانه و در امتداد سواحل آبهای داخلی می شود.

boracayboys cover - فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش می دهد

زیرساختها و حمل و نقل

شاید حمل و نقل عامل اصلی آلودگی در دنیای امروزی بخصوص موضوعات جهانی محیط زیست مثل اثرات گلخانه ای باشد. اثرات کلیدی حمل و نقل شامل تجزیه و قطعه قطعه شدن زیستگاهها و گونه ها و جمعیت ژنتیکی، اخلال در مهاجرت تلفات ترافیکی به حیات وحش است.  از دهه ۱۹۷۰ تاکنون حمل و نقل تبدیل به یک مصرف کننده عمده منابع غیر قابل تجدید که ۸۰ درصد مصرف سوخت از حمل و نقل جاده ایست، شده است.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 34 = 38