تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

مقاله کامل در مورد تشکیلات و قوانین کاراته

چکیده

کاراته ازسال ۱۹۱۲ به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال ۱۹۶۴ اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت.

مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته W.K.Fتأسیس و نهایتا به تأیید I.O.C رسید و اکنون این سازان زیر نظر IOC مشغول به کار می باشد و مسابقات رسمی آن از طریق همین مجموعه در جهان انجام می شود.

هنر رزمی کاراته آن چیزی نبوده است که به تصور برخی ، به صورت خودجوش و در اثر ابتکارات فردی بنیانگذاران آن ، پدید آمده باشد .

تاریخچه ای هنر اصیل که امروز دیگر نمی توان حتی سایه ای از آن را دید ، بیانگر این مطلب است که این هنر ، اصالت خود را از تجربه مردانی گرفته است که در چین ، هنر رزم را فرا گرفتند . در واقع کلمه کاراته که امروزه عرف شده است شاید خود نوعی بازی با کلمات باشد و شاید بتوان گفت که کاراته در حقیقت ، از جزیی هنر به نام (( رزم )) گرفته شده که از گذشته های بسیار دور ، در خدمت بشر بوده است .

WKF در هر بخشی نماینده ایی دارد و علاوه بر این که به عنوان رئیس فدراسیون همان قاره متولی امور می باشد، سمت نائب رئیسی فدراسیون جهانی را نیز دارد و مسابقات دوره ایی آن بخش را انجام می دهد که در آسیاA.K.F )فدراسیون کاراته آسیا) عهده دار آن است و کشور ما نیز به عنوان زیر مجموعه هر دو سازمان فوق فعالیت می نماید.

مقدمه

هنر رزمی کاراته آن چیزی نبوده است که به تصور برخی ، به صورت خودجوش و در اثر ابتکارات فردی بنیانگذاران آن ، پدید آمده باشد .

تاریخچه ای هنر اصیل که امروز دیگر نمی توان حتی سایه ای از آن را دید ، بیانگر این مطلب است که این هنر ، اصالت خود را از تجربه مردانی گرفته است که در چین ، هنر رزم را فرا گرفتند . در واقع کلمه کاراته که امروزه عرف شده است شاید خود نوعی بازی با کلمات باشد و شاید بتوان گفت که کاراته در حقیقت ، از جزیی هنر به نام (( رزم )) گرفته شده که از گذشته های بسیار دور ، در خدمت بشر بوده است .

در مورد کاراته می توان گفت که این هنر ، برخلاف تصورات و مطابق تاریخ ، ارتباطی به ژاپنی ها ندارد و ژاپنی ها حتی بارها این هنر را به تمسخر گرفته و آن را هنری پست و کفرآمیز می خوانده اند . در حقیقت کاراته با ورود به ژاپن اگر تضعیف نشده باشد ، حداقل دچار افت و خیزهای فراوانی شده و به جز مواردی معدود که اساتید لایقی به آن خدمت کرده اند بسیار دچار آسیب شده و شاید اصلا منتقل نشده باشد.

کاراته ازسال ۱۹۱۲ به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال ۱۹۶۴ اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت.

کاراته از طریق سازمان های مختلف بین المللی تغذیه شد تا اینکه هم زمان با اولین دوره مسابقات جهانی این رشته درسال ۱۹۷۰ کنفرانسی با حضور ۳۲ کشور برگزار شد که منجر به تشکیل سازمان جهانی کاراته دو شد و از این زمان به بعد کاراته به عنوان ورزش جهانی دست یافت.

مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته W.K.Fتأسیس و نهایتا به تأیید I.O.C رسید و اکنون این سازان زیر نظر IOC مشغول به کار می باشد و مسابقات رسمی آن از طریق همین مجموعه در جهان انجام می شود.

 

معرفی کاراته

کاراته یک نوع مبارزه ژاپنی است که در آن از دست و پا برای وارد کردن ضربات پر قدرت مشت و لگد استفاده می شود . از طرفی کاراته هم یک ورزش رزمی جهت بشاش کردن و هم ارائه دهنده ی یک تصویر از تمرین های ذهنی می باشد.

کلمه ((کاراته )) به معنی دست خالی می باشد و فردی که تمرینات کاراته را انجام می دهد ((کاراته کا))
نامیده می شود . گسترش کاراته در فرهنگ شرقی بیشتر به منظور غلبه بر خشم و ترس است ، نه شکست حریف. ( به قول یکی از استادان بزرگ کاراته دو ، راه زندگی است ).

یک ذهن خالی از هیجان ، بهترین وسیله برای هدایت دست در کاراته است و این روش کنترل در کاراته را به اصطلاح (( روش کاراته)) یا karate-doمی نامند.

متاسفانه ، درک مفهوم کاراته به طور جدی فراموش شده و مفهوم دست خالی به همان معنی ساده آن ، یعنی دست بدون سلاح به کار می رود .

کاراته ای که ما امروز تمرین می کنیم، کاراته مدرن است، ولی مانند اکثر روش های مبارزه، کاراته نیز بر اساس یک دسته فرم های رزمی قدیمی که اساسا از مدرسه جنوبی شائولین واقع در سرزمین های چین نشات گرفته است.

n82613381 71772038 - مقاله کامل در مورد تشکیلات و قوانین کاراته

تاریخچه کاراته

تاریخ قطعی برای پیدایش این فکر که انسان بدن خود را وسیله ایی برای مبارزه تبدیل کند نمی توان یافت، اما کاراته امروزی شکل تکامل یافته ایی از کمپوی چینی (بوکس چینی) می باشد که در ابتدا اوکیناواته نامیده می شود.

کاراته ازسال ۱۹۱۲ به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال ۱۹۶۴ اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت.

در طی این سالها کاراته از طریق سازمان های مختلف بین المللی تغذیه شد تا اینکه هم زمان با اولین دوره مسابقات جهانی این رشته درسال ۱۹۷۰ کنفرانسی با حضور ۳۲ کشور برگزار شد که منجر به تشکیل سازمان جهانی کاراته دو شد و از این زمان به بعد کاراته به عنوان ورزش جهانی دست یافت.

مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته W.K.Fتأسیس و نهایتا به تأیید I.O.C رسید و اکنون این سازان زیر نظر IOC مشغول به کار می باشد و مسابقات رسمی آن از طریق همین مجموعه در جهان انجام می شود.

WKF در هر بخشی نماینده ایی دارد و علاوه بر این که به عنوان رئیس فدراسیون همان قاره متولی امور می باشد، سمت نائب رئیسی فدراسیون جهانی را نیز دارد و مسابقات دوره ایی آن بخش را انجام می دهد که در آسیاA.K.F )فدراسیون کاراته آسیا) عهده دار آن است و کشور ما نیز به عنوان زیر مجموعه هر دو سازمان فوق فعالیت می نماید.

هنر رزمی کاراته آن چیزی نبوده است که به تصور برخی ، به صورت خودجوش و در اثر ابتکارات فردی بنیانگذاران آن ، پدید آمده باشد . تاریخچه ای هنر اصیل که امروز دیگر نمی توان حتی سایه ای از آن را دید ، بیانگر این مطلب است که این هنر ، اصالت خود را از تجربه مردانی گرفته است که در چین ، هنر رزم را فرا گرفتند . در واقع کلمه کاراته که امروزه عرف شده است شاید خود نوعی بازی با کلمات باشد و شاید بتوان گفت که کاراته در حقیقت ، از جزیی هنر به نام (( رزم )) گرفته شده که از گذشته های بسیار دور ، در خدمت بشر بوده است .

در مورد کاراته می توان گفت که این هنر ، برخلاف تصورات و مطابق تاریخ ، ارتباطی به ژاپنی ها ندارد و ژاپنی ها حتی بارها این هنر را به تمسخر گرفته و آن را هنری پست و کفرآمیز می خوانده اند . در حقیقت کاراته با ورود به ژاپن اگر تضعیف نشده باشد ، حداقل دچار افت و خیزهای فراوانی شده و به جز مواردی معدود که اساتید لایقی به آن خدمت کرده اند بسیار دچار آسیب شده و شاید اصلا منتقل نشده باشد.

353877 361 - مقاله کامل در مورد تشکیلات و قوانین کاراته

معنی کاراته

کاراته به زبان اوکیناوایی یعنی دست خالی که به آن (( تودو )) یا (( دست تانگ )) نیز می گفتند . اصیل ترین مکان هایی که بر سر این هنر رقابت شدید داشته اند دو شهر (( شوری )) و (( ناها )) بودند که هنر به جا مانده از آنها به نام (( شورینه )) و (( ناهاته )) معروف شده است .

 

زادگاه ورزش کاراته

مطلب مشخص این است که کاراته از چین ، آغاز گردید و به وسیله اساتیدی که این هنر را از چینی ها آموختند ، کاراته نامگذاری گردیده است . در اثر اشغال اوکیناوا توسط دولت چین این جزیره کوچک خراج گذار چین گردید و به خاطر توافق چین و ژاپن ، ژاپنی ها نیز هر از چند گاهی به انجا سرک کشیده به تجارت یا بهتر می توان گفت به چپاول مردم مشغول می شدند . این امر باعث شد که بذرهای هنر رزم در اوکیناوا توسط مردی به نام (( یارا )) پاشیده شود . در واقع می توان گفت کاراته – البته نه با این اسم – به وسیله او بنیان گذاشته شده است.

 

 تاریخچه کاراته در ایران

هنر رزمی کاراته در سال ۱۳۴۲ وارد ایران شد. بنیانگذار کاراته در ایران آقای فرهاد وارسته هستند و اولین نفری که در کشورمان توانست موفق به اخذ کمربند مشکی گردد آقای مرتضی کاتوزیان بود که در خرداد سال ۱۳۴۹ به این امر نائل گردید. کاراته با سبکهای کان ذن ریو. شوتوکان. وادوریو.

در ایران شروع به کار کرد ولی به تدریج سبکها گسترش یافت بطوریکه هم اکنون ۴۷ سبک به طور رسمی در ایران فعالیت میکنند. درسال ۱۳۵۱ آکادمی کاراته به عنوان اولین باشگاه رسمی کاراته در ایران کار خود را به صورت منسجم آغاز کرده است. در سال ۱۳۵۲ برای اولین بار تیم کاراته کشورمان شکل گرفت که با هزینه شخصی به دومین دوره مسابقات جهانی که در پاریس برگزار می شد اعزام گردید و موفق به کسب مدال برز کومیته تیمی و عنوان پنجمی این دوره از مسابقات شد.

در سال ۱۳۵۳ فدراسیون کاراته ایران شکل گرفت که مسئولیت آن از سوی سازمان ورزش آن زمان به آقای فرهاد وارسته واگذار گردید. امروزه فدراسیون کاراته متولی امور مربوط به سبکهای آزاد کاراته نیز هست که به دو شکل رینگی و غیر رینگی فعالیت می نماید.

این تنها خلاصه ای از مقاله بود با خرید فایل کامل می توانید همراه با جزئیات کامل آن را مشاهده کنید !

پشتیبانی (از طریق تلگرام) : ۰۹۳۹۱۰۷۵۱۰۸

شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه

قیمت ها را مقایسه و سپس برای خرید اقدام کنید

فقط با پرداخت ۱ هزار تومان

۱۹صفحه

2 نظرات
 1. مهسا

  من خریداری کردم خوب بود ولی عکس نداشت کاشکی عکس هم میذاشتین

  مهمان
  1. Admin

   سعی میکنیم که فقط در مقالاتی که برای چاپ قرار میدیم متن به کار ببریم تا با عکس باشه
   بیشتر مقالات فقط بدون نیاز به عکس چاپ میشند

   مدیر کل

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 45 = 49