تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق در مورد مهار نفس

چکیده ای از تحقیق

با دشمن نفس، صلح کردن ننگ است

چون در همه حال، با خرد در جنگ است

هر چند سخن ز آشتی می گوید

خصمی است که آتش بس او نیرنگ است۱

«نفس»، در قرآن و حدیث و متون عرفانی و فلسفی، به معانی مختلف به کار رفته است.

یک معنی آن، جان آدمی و حقیقت وجود او و «نفس ناطقه» آدمی است که از آن به «خودانسانی» تعبیر می شود و سرمایه کمال است و قابل رویاندن و رشد دادن است که بحثی جداگانه می طلبد.

معنای دیگر، نفس، کشش های درونی و «نفس امّاره» است که اگر مهار نشود، آدمی را زمین می زند و نابود می کند.

آن چه می خوانید، نگاهی به نفس از این منظر و زاویه است.

هر کس در وجود خود، نیرویی را حس می کند که او را به طرف عصیان و طغیان و گناه می کشاند.

نوشته های مرتبط

وجود انسان، صحنه تقابل و تنازع «نفس» و «عقل» است. اگر نفس پیروز شود، عقل را به انزوا می کشد و انسان را ملعبه ابلیس و مرکب راهوار شیطان می سازد. اگر عقل غالب گردد، نفس را مهار می کند و قوای وجودی انسان را در مسیر کمال و خیر و فلاح قرار می دهد.

حضرت یوسف، در شرایط دشواری قرار گرفت؛ زلیخا جلوه گری می کرد و او را به گناه دعوت می نمود. غریزه جنسی هم در یوسف جوان و زیبا وجود داشت و اگر عنایت الهی نبود، شاید می لغزید و مغلوب نفس می شد. این همان نکته ای است که یوسف صدیق به آن تصریح کرد و با گفتنِ «و ما ابری نفسی انّ النفس لامّارهٌ بالسّوءِ إلّا ما رَحِمَ ربّی»،۲ بر خطر و قوّت جاذبه نفس اشاره کرد.

e0cce0941ab7aea5b9febff9f1f3b29b - تحقیق در مورد مهار نفس

اهداف تحقیق

هدف ما در این مقاله این است که سعی خواهیم کرد تا شما را با مهار نفس آشنا کنیم و اینکه که یک فرد با رفتار خود نشان می دهد که چه چیزی غلط و چه چیزی درست است

هر کس در وجود خود، نیرویی را حس می کند که او را به طرف عصیان و گناه می کشاند.

وجود انسان، صحنه تقابل و تنازع «نفس» و «عقل» است. اگر نفس پیروز شود، عقل را به انزوا می کشد و انسان را ملعبه ابلیس و مرکب راهوار شیطان می سازد. اگر عقل غالب گردد، نفس را مهار می کند و قوای وجودی انسان را در مسیر کمال و خیر و فلاح قرار می دهد.

حضرت یوسف، در شرایط دشواری قرار گرفت؛ زلیخا جلوه گری می کرد و او را به گناه دعوت می نمود. غریزه جنسی هم در یوسف جوان و زیبا وجود داشت و اگر عنایت الهی نبود، شاید می لغزید و مغلوب نفس می شد. این همان نکته ای است که یوسف صدیق به آن تصریح کرد و با گفتنِ «و ما ابری نفسی انّ النفس لامّارهٌ بالسّوءِ إلّا ما رَحِمَ ربّی»،۲ بر خطر و قوّت جاذبه نفس اشاره کرد.

گناهان، با تمایلات نفسانی انسانی همراه و هماهنگ است. از این رو، جاذبه اش هم قوی تر است و در مقابل آن همه فرمان های الهی و دعوت های انبیاء و مواعظ اولیا، افراد در سراشیبی «هوای نفس» قرار می گیرند و با سرعت پیش می تازند و قدرت کنترل را از دست می دهند.

امام علی علیه السلام می فرماید: «هیچ گناهی نیست؛ مگر این که همراه با شهوات و تمایلات نفسانی انجام می شود. پس رحمت خدا بر آن که خود را از تمایلات نفسانی جدا کند و هوای نفس را ریشه کن سازد.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 59 = 62