تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

نحوه نوشتن مقاله ( دانش آموزی ) و معرفی قسمت های مختلف آن

مقاله دانش آموزی

یعنی یک گزارش کتبی از آنچه در پروژه از اول تا پایان آن، انجام داده اید. گزارش پروژه شما باید چنان واضح و دقیق باشد که خواننده ناآشنا با پروژه تان دقیقا بفهمد که شما چه کرده اید، چرا این کار کرده اید، نتایج چه بوده اند و آیا نتایج فرضیه شما را تایید کرده اند و در نهایت اطلاعات پژوهش شما از کجا آمده اند. این سند کتبی وقتی شما برای توضیح دادن پروژه تان حاضر نیستید، نماینده و سخنگوی شماست اما علاوه بر این سند تمام کار شما هم هست.

 

قسمت اعظم گزارش مستقیما از یادداشت های روزانه تان نوشته خواهد شد. وقتی همه چیز را درباره پیشرفت پروژه در یادداشت های روزانه تان ثبت می کنید، تنها چیزی که برای آماده کردن گزارش لازم دارید، سازمان دهی کردن و تمیز نوشتن محتویات یادداشت های روزانه است. جدول ها، نمودارها و شکل ها را می توان تمیز و رنگی تهیه کرد. می شود از کامپیوتر هم برای نمایش تمام یا بخشی از این داده ها استفاده کرد.

1664845547maghaleh - نحوه نوشتن مقاله ( دانش آموزی ) و معرفی قسمت های مختلف آن

معمولا گزارش پروژه باید تایپ شده و یک رو باشد و در پوشه ارائه شود. گزارش باید حاوی صفحه عنوان، فهرست، چکیده، مقدمه، آزمایشات و داده ها، نتیجه گیری، فهرست منابع و تقدیر و تشکر باشد. در این مقاله هر کدام از بخش های گزارش پروژه را به طور مختصر توضیح داده ایم.

 

صفحه عنوان:

محتوای صفحه عنوان متفاوت است. بعضی ها ترجیح می دهند که فقط عنوان پروژه در وسط صفحه باشد. گاهی نام شما هم در آن درج می شود. عنوان پروژه باید جالب توجه باشد، محتوای کلی پروژه را بنمایاند و در عین حال دقیقا سوال یا مساله پروژه نباشد.

 

فهرست:

صفحه دوم گزارش شما، فهرست مطالب است. فهرست باید شامل لیستی از همه محتوای گزارش شما باشد .

 

چکیده:

چکیده خلاصه کوتاهی از پروژه است. چکیده نباید بیشتر از یک صفحه باشد و باید شامل عنوان پروژه ، بیان هدف، فرضیه،  شرح کوتاهی از روند کار و نتایج باشد. برای نوشتن چکیده فقط یک راه وجود ندارد ولی باید خلاصه و کوتاه باشد.

 

مقدمه:

مقدمه بیان هدف شما در کنار اطلاعات پیش زمینه ایی است که شما را به این  تحقیق و مطالعه راهنمایی کرده است. مقدمه باید شامل شرح کوتاهی از فرضیه شما بر پایه پژوهشتان باشد. به بیان دیگر، مقدمه باید نشان بدهد که چه اطلاعات و دانشی باعث شده است شما این فرضیه را به عنوان پاسخ سوال یا مساله پروژه بسازید. پس در مقدمه به اطلاعات یا تجربه هایی که شما را به انتخاب هدف پروژه هدایت کردند، اشاره و ارجاع بدهید. در مقدمه می توانید با پانوشت منابع و ارجاعات را مشخص کنید.

 

آزمایشات و داده ها:

هر کدام از آزمایشات پروژه باید در بخش آزمایشات گزارش فهرست گردد. هر آزمایش باید شامل مساله آزمایش و سپس فهرست مواد و مقدار آن ها و روش اجرای هر آزمایش به شکل بخش یا پاراگراف جداگانه باشد. آزمایشات باید طوری نوشته شوند که هر کسی بتواند آن ها را دنبال کند و انتظار می رود که همان نتایج را با دنبال کردن اندازه گیری ها و مشاهدات به دست آورد. نمودارها، جدول ها و شکل هایی که از داده های شما به دست می آیند باید نام گذاری شوند و اگر ممکن است رنگی باشند . اگر مقدار داده ها خیلی زیاد باشد، ممکن است که آن ها را در بخش ضمیمه ها، در بخشی جداگانه کنار مقاله تان بگذارید اما به هر حال خلاصه ای از داده ها را باید در بخش داده های مقاله ذکر کنید.

 

نتیجه گیری:

نتیجه گیری در یک صفحه یا کمتر، آنچه را بر پایه نتایج آزمایشتان به دست آورده اید، خلاصه می کند. نتیجه گیری فرضیه را بیان می کند و نشان می دهد که آیا داده ها آن را تایید می کنند یا نه. ممکن است نتیجه گیری شامل شرح کوتاهی از نقشه شما برای اکتشاف داده های آزمایشات آینده هم باشد.

 

منابع:

منابع جاهایی است که اطلاعاتتان را از آن جا به دست آورده اید و شامل همه چیزهایی است که خوانده اید و حتی مصاحبه هایی است که کرده اید. در مورد سندهای کتبی یک “کتاب شناسی” بنویسید. درباره هر کدام از افرادی که با آن ها مصاحبه کرده اید، به ترتیب الفبایی و جداگانه بنویسید و نام، آدرس شماره تلفن محل کار را بنویسید. اطلاعات خصوصی و شخصی مثل تلفن منزل را ذکر نکنید.

 

تقدیر و تشکر:

حتی اگر از لحاظ تکنیکی، پروژه تنها کار شخص شما باشد، حتما از دیگران کمک گرفته اید. تقدیر و تشکر فقط فهرست اسامی نیست بلکه باید در جلوی هر اسم پاراگرافی بنویسید و بگویید چطور به شما کمک کرده اند. البته در مورد افراد خانواده لازم نیست اسم تک تک آن ها را بنویسید.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + = 13