تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

دانلود پروژه رایگان جایگاه و نقش زنان در خانواده

جایگاه و نقش زنان در خانواده

زن مسلمان در عائله،وظایفی دارد وآن همان رکنیّت اساسی خانواده و تربیت فرزندان و هدایت و تقویت روحی شوهر است.در مسأله زن آن چه که دردرجه ی اوّل قراردارد، مسأله ی خانواده است،نقش زن به عنوان عضوی ازخانواده،اهمّیّتش بیشتر است خانه داری واداره کردن همسر وفرزندان، طبیعی ترین وفطری ترین کاربرای زنان است،امّا این امر هرگونه توانایی زنان رادر میدان های علمی و معنوی نفی نمی کند. خانواده از همه چیزبالاتر است ودریک نظام اجتماعی اگربنیان خانواده سست شد و متلاشی شدوبه هم ریخت آن چنانی که امروز متأسّفانه بر اثر سوء سیاست ها و تدبیرها ما در جاهایی که فرهنگ غربی در آنجا رایج است، بنابراین روی خانواده،اسلام تکیه ی زیادیکرده واز بانوان خواسته که کوشش کنند بنیان خانواده مستحکم بماند.

کلیدواژه:جایگاه زن درخانواده/ زن محور اصلی عواطف خانواده/شغل اصلی زنان/تربیت فرزند

84630 - دانلود پروژه رایگان جایگاه و نقش زنان در خانواده

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ در معرض آراو تفسیرهای گوناگون قرار گرفته و همواره دچار افراط وتفریط شده است، شخصیّت وجایگاه فردی،خانوادگی،اجتماعی وتاریخی زن است.با پیروزی انقلاب اسلامی وشعربازگشت به اسلام ناب محمّدی (صلّی الله علیه وآله)از سوی امام خمینی(رحمت الله)،احیای شخصیّت زن مسلمان نیز چه در نظر وچه درعمل جلوه ای دیگر یافت.از جنبه ینطری،دیدگاهی جدید درباب زن وارزش های اودر جهان امروز پدید آمدودر صحنه ی عمل،زنان در مسائل سیاسی،فرهنگی،اقتصادی واجتماعی پابه پای مردان وگاه مقدّم برآنان درسرنوشت جامعه نقش آفرین شدند.

این موج فرهنگی حضورو تعالی زن،نه تنها درسالهای پس از انقلاب اسلامی افول نکرد بلکه درعرصه ی دفاع مقدّس،شکل کامل تری به خود گرفت وپس ازآن نیز رشد فزاینده ای یافت این دوران را می توان دوران شکوفایی نهالی دانست که به دست امام خمینی (رحمت الله) پدید آمدو با خون هزاران شهید آبیاری گردید. لذا دراین تحقیق سعی کرده ام از بیانات امام خمینی (رحمت الله) واز مهم ترین نقش زن-مهمترین کارزن-سرپانگه داشتن زندگی وغیره…….اجر زحمات روحی وعاطفی زنان درهمراهی باهم و بقیه مطلب را ارئه بدهیم

 

جایگاه زن در خانواده

آن چه بیش از همه در این نسل پرافتخار به عنوان دستاورد تحول در شخصیّت انسانی و حضور اجتماعی بانوان جلوه می کند،همان حضور مقتدرانه زنان هم دوش مردان درراه تعالی دین و حاکمیت اهداف قرآن است. طبعا حضور در میدان دفاع  از اسلام  و کشور اسلامی  به  مقتضای مسئولیت دوران جنگ یکی از مظاهر بسیارگویا وانکار ناپذیردرحضور متعهدانه و بی بدیل بانوان است . امّادر سخن امام(رحمت الله)ابراز شایستگی ها و اثبات امکان حضور متعهدانه بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی و تأکیدبرضرورت آن بیش از هرچیز جلوه می کند.این مقاله بر آن است تابه بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمت الله) بپردازد.

قرآن کریم آن گاه که از جایگاه انسانی زن و مرد در مرحله  شکل گیری حقیقت  وجودی آن دو سخنمی گوید منشأیی  مشترک وحقیقی یکسان را یادآورمی شود وهم در مرحله اصل تکلیف وعمل،آن دو  را  به عنوان عنصر انسانی  مخاطب می سازد و در مقام ارزش گذاری  و پاداش عمل یکسان می نگرد .

جامعه انسانی باخلاقیت هاوتعامل های زنان ومردان پیشرفت وترقی می کند.نقش زنان در زندگی  روزمره بسیار حیاتی است  نقش زنان ومردان نقش تکمیلی  دو دست انسان درانجام امورزندگی است. امروزه زنان در زمینه های متعددی مشغول به کار هستند ، و مسئولیت های اجتماعی آنان گسترده   وسیعی را شامل می شود.[۱]

یکی از حیا تی ترین و زیر بنایی ترین نهادها و موقعیت های بشری یعنی خانواده تعیین کننده جهت حرکت جامعه است.زن نقش بزرگی دراجتماع دارد،زن مظهر تحقق آمال بشری است.

اصالت نهادخانواده به عنوان مایه سکون و انس جویی و محبت ورزی زن و شوهر و جایگاه امن تربیت فرزندان،از یک سو و شرافت مقام مادر و مسئولیت خطیر و ارزشمند آن از سوی دیگرجلوه ای ویژه و جایگاهی محوری دارد. در این میان عنایت و اهتمام خاص حضرت امام (رحمت الله)  به این نهادو به     ویژه به مقام مادری کاملامشهود است.

نقش زنان در خانوده

زنان باید ضرورت های مردان را درک کنند  و بر او فشار روحی  و اخلاقی وارد  نیاورند . کاری نکنند       که او درامر زندگی مستأصل شود و خدای ناکرده متوسل به کارهای خلاف و نادرست شود . باید اورا      به ایستادگی و مقاومت  در میادین زندگی تشویق کند واگر چنانچه کار او مستلزم این است که مثلاً        نمی تواند یک مقداری به  وضع خانواده رسیدگی کند، این را مرتّب به رخ او نکشد.

زن در خانواده یک نقش همسری دارد؛ این نقش همسری ، فوق العاده است ؛ و او اصلا مادری وجود نداشته  باشد . مثلا زنی است  یا  مایل نسبت به زایمان ، یا به هر دلیلی امکان زایمان برایش  وجود      ندارد ؛ اما همسراست.

نقش همسری رانباید دست کم گرفت ما اگر می خواهیم این مرددر داخل جامعه یک موجود مفیدی

باشد باید، این زن در داخل خانه همسر خوبی باشد و إلا نمی شود.

نقش زن  به  عنوان عضوی  از خانواده  به  نظر من  از همه ی نقش هایی که  زن می تواند ایفا کند این اهمّیّتش بیشتر است.[۲]

 

 رهبرانقلاب: مهم ترین مسئولیت های زن در خانواده است.حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار هزاران نفر از زنان نخبه و فعال در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی،اقتصادی،

سیاسی،فرهنگی وهنری تاکیدکردند: درنگاه جامع اسلام به مسئله زن ، مسئولیت اداره وپیشرفت جامعه وکشور بر عهده همه افراد اعم از زن ومرد است اما مهم ترین مسئولیت ونقش زنان،درهرسطی از توانایی وفعالیت اجتماعی،نقش بسیارمهم آنان در خانواده است. تاُکید اسلام بر اهمیّت  بی نظیر نقش زن  در خانواده ، به هیچ وجه به معنای مخالفت با حضور زنان در عرصه های مختلف نیست بلکه به معنای اصالت واولویت“نقش مادری وهمسری”درمقابل دیگرفعالیت ها و نقش هاست چرا که“بقا و رشد وتعالی”بشر وحفظ ارامش وسلامت جامعه در گروتحقق این نقش است

رهبر انقلاب اسلامی وجود مجموعه عظیم  بانوان نخبه را در کشور ، نشان دهنده حقانیّت و موفقّیّت نگاه اسلام  و جمهوری اسلامی به“مسئله زن”دانستند و خاطرنشان کردند: در هیچ دوره ای مانند امروز، زنان محقق ، دانشمند ، متفکر ، ادیب ، هنرمند و فعال  در عرصه های مختلف  سیاسی ،  اجتماعی در کشور وجود نداشته است و این واقعیّت  نشان می دهد که نگاه اسلامی  به امر حجاب ،بر خلاف بی بندو باری  نه تنها مانع رشد و تعالی زنان نیست  بلکه رعایت حدود اسلامی  و شرعی می تواند زمینه ساز و شتاب دهنده  شکوفایی استعداد های زنان باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از نگا غلط غربی که تلاش می کند زنان را از ویژگی های فطری خود دور سازد و آنان را به کپی دوم مردان تبدیل کند ،

این نگاه ، در واقع کسر شأن زنان را نشان می دهد.[۳]

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 4 =