تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

اهداف و وظایف مدیریت مالی

هدف اصلی مدیریت مالی

بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق می گردد.

هدف اصلی بنگاههای اقتصادی: برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:

۱   کلمه سود دارای تعاریف مختلفی است.

۲   سودی که در حسابداری تعریف می شود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.

۳   کیفیت فعالیت را در نظر نمی گیرد. و همچنین سایر اهداف واحدهای تجاری از جمله اهداف اجتماعی را در بر نمی گیرد.

hqdefault - اهداف و وظایف مدیریت مالی

هدف اصلی یک واحد تجاری را می توان حداکثر کردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. با این دیدگاه با این دیدگاه، بجای تمرکز مستقیم بر روی سود، ارزش جاری بنگاه مورد تاکید قرار می گیرد. طبیعتا بین ارزش فعلی بنگاه و ارزش آن در بلند مدت ارتباط وجود دارد. اگر پیش بینی شود که ارزش آینده بنگاه بالاست، ارزش جاری آن نیز بالا خواهد بود زیرا در مدیریت مالی ارزش هر دارائی سرمایه ای برابر ارزش فعلی وجوهی است که آن دارائی نصیب صاحبش خواهد کرد.

بنابر این هدف اصلی مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.

[irp posts=”1316″ name=”اهداف بنگاه اقتصادی”]

وظایف مدیر مالی

مدیران مالی در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، آن هدف را به هدف های آنی تر و سهل الوصول تر ترجمه می کنند. بر این اساس وظایف مدیران مالی از دو دیگاه قابل بررسی است:

الف) وظایف مدیران مالی از دیدگاه نقدینگی و سودآوری    ب)وظایف مدیران مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد.

 

وظایف مدیر مالی از بعد نقدینگی شامل موارد زیر است

۱- پیش بینی جریان نقدی               ۲- تامین منابع مالی                       ۳- اداره جریان منابع مالی داخلی

وظایف مدیر مالی از بعد سودآوری شامل موارد زیر است

۱- کنترل هزینه                ۲- قیمت گذاری                ۳- پیش بینی سود             ۴- اندازه گیری بازده مورد نظر

وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد شامل موارد ذیل است

۱- مدیریت دارائیها                         ۲- مدیریت منابع مالی

به طور کلی، مدیر مالی اولا به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مدیران شرکت برای حداکثر ساختن سود مشارکت دارد و ثانیا به عنوان کارشناس مسائل مالی مدیریت مالی واحدها تجاری را به عهده می گیرد.

 

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

79 − = 73