تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

اطلاعاتی درباره تفاوت سیاره و ستاره

اطلاعاتی درباره تفاوت ستاره ها و سیاره ها

ستاره ها اجرامی هستند که منشا نور و انرژی اند. آنها این انرژی را از طریق واکنش های هسته ای ، که در مرکز آنها رخ می دهد، تولید می کنند.
اما سیاره ها ،مانند مشتری، منشا تولید انرژی هسته ای ندارند.درون آنهایا جامد است و سخت؛مانند مشتری، یا مواد به صورت مذاب قرار دارند، مانند زمین .
به این ترتیب،خورشید که در مرکزش واکنش های هسته ای رخ می دهد، ستاره است و زمین، که منبع اصلی انرژی اش خورشید است و هیچ نوع واکنش هسته ای در آن روی نمی دهد، سیاره است.

تفاوت های عمده ی ستارگان و سیارات

  1. ستارگان توده های گازی متراکمی هستند که با نیروی گرانش خودشان نگهداری می شوند. دمای بسیار بالای ستاره ها سبب می گردد که مواد نتوانند به صورت جامد و مایع باشند و ازطرفی دیگر فشار زیاد درون آن ها نیز باعث افزایش چگالی ستارگان می شود. ستارگان نیز در فضا در حال حرکت هستند ولی به دلیل فاصله ی زیادی که نسبت به زمین دارند، گویا بی حرکت و ثابت در یک محل باقی مانده اند اما سیاره های منظومه ی شمسی چون که فاصله ی نزدیکی به یکدیگر دارند، در آسمان و در میان ستارگان در حال حرکت هستند و همانند ستارگان سرگردان می باشند.
  2. سارات تحت تاثیر نیروی گرانش ستاره ها قرار داشته و به دلیل بازتاب نور ستارگان مرئی به نظر می رسند. ممکن است سیاره ها به صورت توده های گازی و یا خاکی باشند. (در میان سیارات منظومه ی شمسی، چهار سیاره ی ناهید، زمین، مریخ و عطارد خاکی هستند و بقیه ی سیارات به صورت توده های گاز می باشند)
  3. ستارگان دارای حیات و مرگ می باشند و از خود انرژی تولید می کنند و زمانی که سوختشان به اتمام برسد به یک ستاره ی مرده و خاموش تبدیل می شوند اما سیارات چنین نیستند و وجود آن ها به ستاره ها بستگی دارد و با خاموش شدن ستاره ها، سیارات نیز دیگر از خود نوری ندارند.
  4. ستاره ها در آسمان چشمک می زنند ولی سیارات نور پایدار تری دارند که دلیل آن نیز بسیار ساده می باشد، زیرا سیارات فاصله ی کمتری دارند و نورشان پایدار به نظر می رسد و بر خلاف ستاره ها نور بیشتر و پایدارتری دارند.
  5. سیارات با تلسکوپ همانند قرص های نورانی و کوچک دیده می شوند که اگر تلسکوپ قوی تر و قطر دهانه ی بیشتری داشته باشد، بزرگتر و دقیق تر مشاهده می شوند ولی سیارات در صورتی که تلسکوپ نیز قوی تر باشد، باز هم به صورت نقطه های نورانی مشاهده می گردند.

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

59 − 51 =