تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

رابطه زنبور و گل گیاه دار

مقدمه

دانشمندان دانشگاه بریستول دریافتند که گل‌ها برای جلب توجه حشراتی نظیر زنبور عسل از الگو سیگنال‌های الکتریکی‌ استفاده میکنند. براساس مطالعات اخیر محققان، روش گل‌ها برای برقراری ارتباط بسیار پیچیده است. این تحقیقات برای اولین بار نشان داده است که حشرات گرده افشان نظیر زنبور عسل قادرند تا سیگنال‌های الکتریکی‌ که توسط گل‌ها تولید میشود را پیدا کنند.

 

499728.jpg - رابطه زنبور و گل گیاه دار

ارتباط گل و زنبور به وسیله سیگنال‌های الکتریکی‌

گل‌ها اغلب برای جلب توجه زنبور عسل از خود رنگ‌های روشن و بوی فریبنده و دلپذیر تولید میکنند. همچنین پژوهشگران دریافتند که گًل‌ها نشانه‌‌های نئونی مربوط به خود را دارند که الگوهایی از سیگنال‌های الکتریکی‌ هستند و به وسیله آنها میتوانند تا با حشرات گرده افشان ارتباط برقرار کنند و آنها را به سمت خود جلب کنند.معمولان گیاهان بار الکتریکی‌ ضعیف و منفی‌ منتشر میکنند این در حالیست که زنبور‌ها در هنگام پرواز بار الکتریکی‌ مثبت را دریافت می‌کند. هنگامی که بار الکتریکی‌ زنبور به بار الکتریکی‌ گًل نزدیک میشود هیچ جرقه‌ای تولید نمی‌شود بلکه تنها یک نیروی الکتریکی‌ کوچکی تولید میشود که میتواند به صورت بالقوه اطلاعات را بین گًل و زنبور انتقال دهد.

499729.jpg - رابطه زنبور و گل گیاه دار

محققان با قرار دادن الکترود در ساقه گلهای اطلسی نشان دادند هنگامی که زنبور عسل در حال نشستن روی گلی است، اگر مدت کوتاهی‌ قبل از آن زنبور عسل دیگری روی گل نشسته باشد، آن گل قادر است تا با تغییر ویژگی‌‌های بالقوه خود برای مدت چند دقیقه این موضوع را به زنبور عسل اطلاع دهد و زنبور قادر است این سیگنال‌های الکتریکی‌ را از گل مورد نظر در بین انبوهی از گلها شناسایی کند.هنوز مشخص نشده است که زنبور‌ها چگونه میتوانند این سیگنال‌های الکتریکی‌ را تشخیص دهند. هرچند محققان دریافتند که زنبور‌های عسل مو دار در هنگام مواجه با نیروی الکترواستاتیک درست مانند نزدیک کردن موی انسان به صفحه تلویزیون موهایشان سیخ میشود.

499727.jpg - رابطه زنبور و گل گیاه دار

499730.jpg - رابطه زنبور و گل گیاه دار

کشف چنین تشخیص الکتریکی‌ دریچه جدیدی از ادراک حشرات و ارتباطات گل به روی ما باز کرده است. دکتر هدر ویتنی نویسنده این مقاله گفته است: ” این دریچه جدید ارتباطی‌ نشان دهنده آن است که چگونه گل‌ها قادرند تا به صورت بالقوه زنبور عسل را در مورد وجود شهد یا نبود آن آگاه سازند.”

پروفسور رابرت مسئول این تحقیقات بیان کرد:” خواسته یک گل جذب زنبور و پس از آن فراهم کردن شهد است. تحقیقات در مورد تعامل بین گل و زنبور سابقه طولانی‌ دارد بنا براین شاید جای تعجب نباشد که امروزه هنوز در پی‌ کشف رابطه پیچیده بین آنها هستیم.”

منابع : topinearth

سایت تحقیق کن

 

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

64 + = 67