تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید؟

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید؟

ج ۱ : دستورات دین را که برای سعادت ما قرار داده شده استبه درستی دریافت نمی کنیم و همین موجب گمراهی و سرگردانی ما می شود

ج ۲ : در انجام دستورات دینی به اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای بندگی خدا به اشتباه به سرپیچی از بندگی خدا دچار شویم .

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

67 + = 69