تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

مقاله در مورد مقایسه میکروسکوپ های جدید و قدیمی

میکروسکوپ چیست؟

میکروسکوپ وسیله‌ای است که برای بزرگ کردن تصویر اجسام کوچک استفاده می شود. میکروسکوپ‌های امروزی ساختمان پیشرفته تری دارند و با آن‌ها می‌توان سلول‌ها را با بزرگنمایی زیادی دید ولی میکروسکوپ‌های قدیمی سلول‌ها را خیلی زیاد بزرگنمایی نمی کردند و نیز به برخی میکروسکوپ‌های امروزی دوربین وصل است که می‌تواند در حر لحظه از نمونه عکس یا فیلم تهیه کند و نیز به میکروسکوپ‌های قدیمی دوربین متصل نبود.

میکروسکوپهای مختلف دارای بزرگنمائی‌های متفاوتی میباشند که عموماً با وجود عدسیهای گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر میشود. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپها براساس عبور نور با طول موجهای متفاوت از چندین عــدسی محدب میباشد که هرچقدر طول موج نور بکار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاهتر باشد قدرت تفکیک و یا جــداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. برای مثال قدرت تفکیک چشم انسان ۱/۰ میلیمتر میباشد و میکروسکوپ نوری معمولی ۲۴/۰ میکرون.

مقایسه میکروسکوپ های قدیمی و امروزی

میکروسکوپ  های قدیمی جزء ابزارهای سرگرمی به شمار می‌آمدند. اما میکروسکوپ های امروزی وسیله ای مهم برای کاربردهای علمی ، پژوهشی ، درمانی و تحقیقاتی به شمار می روند.

تقریبا بدون داشتن میکروسکوپ بسیاری از اعمال پزشکی امکان پذیر نیستند.

بزرگ نمایی میکروسکوپ های قدیمی بسیار کمتر از میکروسکوپ های امروزی است.

با پژوهشهای بیشتر پیشرفتهای چشمگیری در شیوه ساختن عدسی شئی بدست آمد.

بطوری که عدسی‌های دیگر بصورت ذره بینهای معمولی نبودند بلکه خطاهای موجود در آنها که به کجنمایی معروف هستند، رفع شده‌اند

و آنها می‌توانستند جرئیات یک شی را دقیقاً نشان دهند.

پس از آن در طی پنجاه سال، پژوهشگران بسیاری کوشیدند تا بر کیفیت و مرغوبیت این ابزار بیفزایند.

سرانجام ارنست آبه توانست پایه دانشی میزان بزرگنمایی میکروسکوپ را تعریف کند.

بدین گونه میزان بزرگنمایی سودمند آن بین ۵۰ تا ۲۰۰۰ برابر مشخص شد.

بررسی‌های بسیاری صورت گرفت تا ابزار دقیق تری با بزرگنمایی بیشتر ساخته شود.

نتیجه این پژوهشها به ساختن میکروسکوپ الکترونی انجامید.

  • میکروسکوپ های اولیه از لحاظ ساختمان کاملا ساده بودند و از دو عدسی و دو لوله متحرک تشکیل می شدند.
  • برای درشت کردن شی و تنظیم میکروسکوپ ساده ، لوله ها را به داخل و خارج حرکت می دادند و فقط اشیا غیر شفاف می توانست در این میکروسکوپ ها آزمایش شود.
  • در اواخر سال ۱۶۰۰ یک صنعتگر ایتالیایی به نام «کام پانی» ، میکروسکوپی برای مشاهده نمونه های شفاف ساخت. تصویر میکروسکوپ های اولیه واضح نبود ، استفاده از روغن چراغ برای روشن نمودن و نشان دادن نمونه های آزمایش نیز وضع را بدتر می کرد.

از مقایسه میکروسکوپ های قدیمی و امروزی به این نتیجه می رسیم که میکروسکوپ ها امروزه جزء اصلی تمامی پژوهشهای تجربی بشر هستند در حالی که در گذشته به آنها به شکل یک سرگرمی نگاه می شد.

میکروسکوپ های امروزی ساختمان پیشرفته تری دارند و با آن ها می توان سلول ها را با بزرگنمایی زیادی دید و لی میکروسکوپ های قدیمی سلول ها را خیلی زیاد بزرگنمایی نمی کردند و نیز به برخی میکروسکوپ های امروزی دوربین وصل است که می تواند در حر لحظه از نمونه عکس یا فیلم تهیه کند و نیز به میکروسکوپ های قدیمی دوربین متصل نبود .

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 4 =