تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

موارد ایمنی مناطق اتشفشانی که ساکنان باید رعایت کنند

ساکنان مناطق آتشفشانی چه موارد ایمنی باید رعایت کنند؟

فعالیت های آتفشانی یکی از مرگ بار ترین فعالیت های طبیعی است که بسیاری از مناطق جهان را شامل می شود در کشور ما ایران نیز قله ها وکوههای آتفشانی وجود دارد هرچند که به ظاهر خاموش وبی خطر هستند.اما در مورد فعالیت های آتشفشانی باید چه نکاتی را رعایت کرددر این بحث به چند مورد از موارد ممکنه پرداخته می شود:

نکاتی که باید رعایت شوند

– برای اجتناب از خطرات ناشی از انفجارهای شدید، پرتاب سنگ و خاکستر به اطراف جریان گل و تشکیل گازهای گرم مطابق دستور مقامات محلی فوراً منطقه را ترک نمایید
– پوشیدن لباسهای بلند برای محافظت از پوست خود از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتشفشانی
– گذاشتن عینک مخصوص برای جلوگیری از ورود خاکستر به چشم
– پناه بردن در یک مکان امن و مستقر شدن تا زمانی که خاکسترهای آتشفشانی نشست یابند یا بوسیله باد به منطقه دیگری منتقل شوند

توجه به این نکته ضروریست که اگر احساس می کنید حجم زیادی خاکستر و تکه های سنگ بر روی سقف جان پناه شما انباشته شده و احتمال ریزش آوار وجود دارد فورا محل را ترک کنید
– تمامی در و پنجره ها را ببندید و دستگاه های تهویه را خاموش نمائید به هیچ وجه وسایل نقلیه موتوری را روشن ننمائید مگر در شرایط اضطراری در اسرع وقت سرپناهی برای خود بیابید
– از دره‌ها و مناطق گود در هنگام فوران مواد مذاب فاصله بگیرید
– با دقت حرکت گل و لای آتشفشانی را زیر نظر گرفته و خود و سایری را از مسیر گل و لای بسیار داغ دور نمائید
-دور نگاه داشتن خود از مسیر گدازه ها

– پوشیدن لباس های بلند ویا لباس های ضد حریق

-ترک کردن سریع محل

-ساختن سکونتگاه دور از کوه ویا قله ویا نساختن سکونت گاه در مسیر مذاب

-داشتن ویاایجاد خاکریز مورب مانند برای انتقال مواد در مسیرانحرافی

-ایجاد ایستگاه تحقیقاتی توسط دولت برای پیش بینی از فعالیت آتش فشانی واطلاع رسانی

-عدم عجله وداشتن استرس

-استفاده از وسیله ای برای جلوگیری از ورود خاکستر به چشم ویا بدن(عینک یا ماسک)

-پناه گرفتن در مکانی امن برای درامان ماندن به صورت موقت

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 6 =