تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟

حرکت قطعات سنگ کره چه پدیده هایی راباعث می شود؟

سنگ کره،یک پارچه(یک تیکه)نیست بلکه قطعه قطعه یاورقه ورقه است درست مثل تخم مرغ آب پز شده ای که پوسته ای ترک خورده دارد.

 

این ورقه هاسراسرسطح کره ی زمین رافراگرفته اند:هم درزیرقاره هاوهم زیراقیانوس ها.برهمین اساس ورقه هارابه دودسته ی قاره ای واقیانوسی تقسیم می کنند.

ورقه های قاره ای واقیانوسی روی خمیرکره قراردارند.خمیرکره حالت مایع- خمیری دارد.به همین علت ورقه های سنگ کره روی خمیرکره حرکت می کنند.
حرکت ورقه های سنگ کره سه نوع است:
* یابه سوی هم نزدیک می شوند.
* یاازیک دیگردورمی شوند.
* ازکنارهم ردمی شوندوهم دیگررامی سایند

ورقه های نزدیک شونده:

ورقه های نزدیک شونده به سوی یکدیگرحرکت می کنند.
دراین صورت ممکن است:
* لبه ی یکی اززیردیگری فرورود.دراین صورت لبه ای که فرومی رودبراثرگرمای اعماق زمین ذوب می شودوآتش فشان وجزایرآتش فشانی پدید می آید.
* لبه هردوبه سمت بالابیاید.دراین صورت رشته کوه پدیدمی آید.رشته کوه زاگرس حاصل برخورددوورقه است.

منبع : سایت تحقیق کن

یک نظر
  1. پی اچ

    خوب

    مهمان

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

88 − 82 =