تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

معرفی رشته برق، قدرت کاردانی

مقدمه

هدف از این دوره تربیت تکنسین در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی – کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.

نوشته های مرتبط

هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:

الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.

طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت ۲ سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل ۴ ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی – کاربردی می باشد.
طول هر ترم ۱۷ هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی۱۷ ساعت ازمایشگاهی ۵۱ ساعت و کارگاهی و بازدید ۶۸ ساعت در طول یک ترم است.

قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :

گرایش توزیع

الف) نوسازی
آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سرکابل و … )
تسلط کامل به استاندارد های توزیع
شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
تسلط به نصب مفصل و سرکابل

ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :
عیب یابی
کاربرروی خطوط گرم
جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
آشنایی با مانور کردن شبکه

گرایش پست

الف) بهره برداری
آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و میمیک پست.

ب)نوسازی و نصب
تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
نصب ترانس قدرت، ترانس زمین و راکتورها
نصب کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها
نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها

ج) تعمیرات
آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، تصفیه و تزریق روغن
آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.

الف- گرایش توزیع:

 • انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
 • تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
 • استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
 • آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و …)
 • نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
 • آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
 • آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی
 • طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی

ب- گرایش پست:

 • آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 • آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 • قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
 • نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
 • کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
 • آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
 • آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
 • آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 6 =