تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

معرفی رشته کاردانی امور مالیاتی و مالی

وضعیت اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشورها به طور کلی به سمتی حرکت کرده کهمالیات جزء جدا ناپذیری است از اقتصاد سالم کشورها .

کشورهایی که مالیات در آنهاجریان دارد در واقع سازندگی و آبادانی و در آن کشورها نهادینه شده است. دورهکاردانی امورمالی ومالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزشو تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی قسمتی از نیازهای وزارتامور اقتصادی و دارایی را در زمینه های مالیاتی تامین نمایند.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی ۵/۲ سال است و کلیه دروس رسمی آندر مدت ۵ نیمسال ارائه و برگزار می گردد. طول هر نیمسال ۱۷ هفته می باشد.

علاوهبر این دانشجویان در تمام مدت تحصیل صبحها موظفند زیر نظر مرکز آموزش عالی در مراکزمالی کارآموزی نمایند و کلاسهای آنان در بعد از ظهرها تشکیل می گردد

ردیف
         نام درس
۱
آمار و کاربرد آن در مدیریت
۲
آیین نگارش
۳
اصول بایگانی و مدیریت اسناد
۴
اصول حسابداری ۱
۵
اصول حسابداری ۲
۶
اصول حسابداری ۳
۷
اصول علم اقتصاد ۱
۸
اصول علم اقتصاد ۲
۹
برنامه نویسی به زبان کوپال و کاربرد آندر حسابداری
۱۰
جغرافیای اقتصادی ایران
۱۱
حسابداری صنعتی ۱
۱۲
حسابداری میانه ۱
۱۳
حسابداری دولتی ۱
۱۴
حسابداری صنعتی ۲
۱۵
حسابرسی ۱
۱۶
حسابرسی مالیاتی
۱۷
حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولتجمهوری اسلامی
۱۸
حقوق بازرگانی
۱۹
ریاضیات پایه
۲۰
ریاضیات پیش دانشگاهی
۲۱
عملیات بانکی
۲۲
قانون مالیاتها ۱
۲۳
قانون مالیاتها ۲
۲۴
قانون مالیاتها ۳
۲۵
قانون مالیاتها ۴
۲۶
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
۲۷
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
۲۸
کلیات حقوق ومقررات مدنی

بازار کار:

 

فارغ التحصیلان دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی قادر به انجام فعالیتها و تصدیمشاغل زیر خواهند بود:

-۱ کمک ممیز
-۲ممیز
-۳سرممیز
-۴ممیز کل
-۵رئیس یا معاون جزئی واحدهای مالیاتی – مالی و اداری و قسمت وصول

سایرمشاغل:
طبیعت رشته و دروس پیشنیاز به نحوی تنظیم گردیده که جدا از حوزه وزارتامور اقتصادی و دارایی فارغ التحصیلان این دوره بتوانند در حد مشاغل مورد نظر برایفوق دیپلم حسابداری مصوب شورایعالی برنامه ریزی نقش داشته باشند.

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

53 − 45 =