تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

معرفی رشته فقه و اصول اسلامی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) به جهت بارور کردن اهداف فرهنگی انقلاب و در راستای تامین نیروی کار آمد و مورد نیاز مراکز آموزشی با بهرهگیری از دو اهرم قدرتمند حوزه و دانشگاه تاسیس ، و به تربیت نیرو هایی همت گماشت که بتوانند در آینده نیازهای علمی و فرهنگی جامعه را متناسب بار ایدئولوژیکی انقلاب بر اورده نمایند…

خوشبختانه عملکرد دانشگاه در چند سال اخیر با فارغ التحصیل شدن دانشجویانی که هم اکنون در سنگرهای علمی و فکری مشغول انجام وظیفه هستند بهترین دلیل این مدعاست .

از آنجائیکه تحول و پویائی برنامه های آموزشی کما و کیفا یکی از بهترین ارتقاء علمی و کاربردی مراکز آموزشی است ،رشته الهیات و معارف اسلامی وارشاد دانشگاه امام صادق (ع ) در جهت تحول برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد خود به تاسیس شاخه های فقه و اصول ، فلسفه و کلام ، قران و حدیث و ارشاد با اهداف زیر پرداخته است : 

۱- آشنایی تخصصی با فقه و اصول در حدود دوره سطح در حوزه های علمیه و تاریخ فقه و فقها

۲- آشنایی تخصصی با آیات و احادیث ، تاریخ و علوم قرآنی و روش های مختلف تفسیری

۳- آشنایی تخصصی با تاریخ فلسفه ، فلسفه، کلام و عرفان اسلامی و سایر مکتب های مهم فلسفی

–۴
آشنایی تحلیلی با تاریخ اسلام 

۵- آشنایی با عقاید ، تاریخ ادیان و فرق اسلامی 

۶- آشنایی با کلیاتی ازعلم سیاست و اقتصاد

 آشنایی با روش تحقیق و تدریس در مراکز عالی آموزشی وتحقیقاتی علوم انسانی در داخل و خارج از کشور

 آشنایی با ادبیات و زبان عربی و یک زبان خارجی در حد مکالمه . ترجمه نگارش و تبیین معارف اسلامی

درس های رشته:

ردیف
               نام درس
۱
آشنایی با ادیان بزرگ
۲
آشنایی با مبادی علم اصول
۳
آیات الاحکام
۴
اصول عقاید ۱
۵
اصول عقاید ۲
۶
اصول فقه ۱
۷
اصول فقه ۲
۸
اصول فقه ۳
۹
اصول فقه ۴
۱۰
اصول فقه ۵
۱۱
تاریخ اسلام ۱
۱۲
تاریخ اسلام ۲
۱۳
تاریخ فقه
۱۴
تاریخ فلسفه اسلامی ۱
۱۵
تاریخ فلسفه اسلامی ۲
۱۶
تاریخ علوم قرآن
۱۷
تجوید
۱۸
تفسیر قرآن ۱
۱۹
تفسیر قرآن ۲
۲۰
حکمت اشراق
۲۱
حکمت مشاء
۲۲
روش تحقیق
۲۳
زبان تخصصی ۱
۲۴
زبان تخصصی ۲
۲۵
زبان تخصصی ۳
۲۶
شناخت فلسفی نهج‌البلاغه
۲۷
صرف ۱
۲۸
صرف ۲
۲۹
صرف و نحو عالی ۱
۳۰
صرف و نحو عالی ۲
۳۱
صرف و نحو عالی ۳
۳۲
فارسی
۳۳
فقه ۵ و ۶
۳۴
فقه ۱
۳۵
فقه ۱۰
۳۶
فقه ۲
۳۷
فقه ۳ و ۴
۳۸
فقه ۷
۳۹
فقه ۸
۴۰
فقه ۹
۴۱
فقه تطبیقی ۱
۴۲
فقه تطبیقی ۲
۴۳
فلسفه اسلامی ۱
۴۴
فلسفه اسلامی ۲
۴۵
فلسفه اسلامی ۳
۴۶
فلسفه اسلامی ۴
۴۷
فلسفه اسلامی ۵
۴۸
قواعد فقه
۴۹
معانی و بیان ۱
۵۰
معانی و بیان ۲
۵۱
منطق ۱
۵۲
منطق ۲
۵۳
منطق ۳
۵۴
مکاتبات فلسفی غرب ۱
۵۵
مکاتبات فلسفی غرب ۲
۵۶
مکالمه عربی ۱
۵۷
مکالمه عربی ۲
۵۸
مکالمه عربی ۳
۵۹
مکالمه عربی ۴
۶۰
نحو ۱
۶۱
نحو ۲
۶۲
کلام ۱
۶۳
کلام ۲بازار کار:


داشتن زمینه مناسب جهت تحلیل و بررسی مذاهب مختلف اسلامی 
۲- توانائی تدریس علوم و معارف اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۳- توانائی انجامتحقیقات علمی در علوم و معارف اسلامی

۴- توانائی مکالمه ، نگارش ، ترجمه ،وتبیین معارف اسلامی به زبان عربی و یک زبان خارجی

۵- توانائی تدوین ، تنظیم ،نقد و بررسی کتب دروس معارف اسلامی در مدارس و مراکز آموزش عالی

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 4