تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

معرفی رشته امور دفتر منشیگری

 

ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ضرورت خدمت به مردم وجود یک نظام اداری صحیحو منظم را اجتناب ناپذیر می کند. در این رابطه نقش مدیران، روسای ادارات، نهادها وموسسات گوناگون به علاوه نقشی که مدیران امور دفتری این موسسات و نهادها می توانندایفا کنند قابل توجه است.

بدین منظور و جهت تسریع در انجام امور دفتری و عدم اشتغالمدیران به امور کم اهمیت تر و پرداختن به امور مهمه و تنظیم روابط مدیران باموضوعات متفاوت تربیت مدیران دفتر متبحر و متخصص ضروری می نماید. از این رو رشتهمدیریت امور دفتری با هدف تربیت مدیرانی کاردان و مجرب با تواناییهای لازم برایمدیریت و آشنایی با فنونی چون ماشین نویسی، کاربرد ماشینهای اداری، ماشینهای حساب،کامپیوتر و … تاسیس شده است. فارغ التحصیلان رشته مذکور از این مزیت عمدهبرخوردارند که علاوه بر آشنایی با فنون فوق و اصول مدیریت، راههای صحیح برخورد باارباب رجوع را آموخته و موجبات انجام سریع و صحیح امور مردم را فراهم خواهند کرد. پس به طور کلی برنامه این دوره به نحوی تنظیم شده است که اهداف زیر هماهنگ بایکدیگر تامین گردد:

-۱تربیت کاردانانی که از طریق آشنایی و عمل به مبانی و اصولاخلاقی قادر به مدیریت صحیح و عملی دفاتر بزرگ و عظیم اداری، شرکتهای تجاری وبازرگانی و … باشند.

-۲ تربیت کاردانانی که از طریق آشنایی با اصول و مبانیمدیریت اداری بتوانند در راه تحول نظام اداری و تقلیل بروکراسی کاذب به مفهوم کاغذبازی های بی مورد نقش عمده و اساسی ایفا کنند.

نوشته های مرتبط

-۳ ایجاد جو تفاهم و پیوند بینمردم و مدیران به گونه ای که نهایت رعایت وقت مردم و مدیران بشود.

-۴فراهمآوردن زمینه هماهنگی و تفاهم در مدیریت قسمتهای مختلف اداره، موسسه، سازمان و …

-۵تامین بنیه علمی لازم برای ادامه تحصیلات و کسب تخصص در سطوح بالاتر درداخل و خارج از کشور

درسهای رشته:

ردیف
نام درس
۱
آمار و روش تحقیق
۲
اصول بایگانی
۳
اصول علم اقتصاد
۴
اصول مدیریت
۵
امور عمومی بازرگانی
۶
انگلیسی عمومی ۲
۷
انواع مکاتبات، نامه نگاری و نثر اداری
۸
تندنویسی انگلیسی
۹
جامعه شناسی عمومی
۱۰
جامعه شناسی اداری
۱۱
حسابداری
۱۲
حقوق اداری
۱۳
دستور زبان فارسی و آئین نگارش
۱۴
دفتر ادرای
۱۵
روانشناسی اجتماعی
۱۶
ریاضیات
۱۷
زبان تخصصی ۱
۱۸
زبان تخصصی ۲
۱۹
سیر تحول علم
۲۰
فن بیان و آئین سخنوری
۲۱
ماشین نویسی ۱
۲۲
ماشین نویسی ۲
۲۳
ماشینهای اداری و ارتباطی
۲۴
مبانی علم سیاست
۲۵
مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی
۲۶
مکالمه انگلیسی
۲۷
کارگاه کامپیوتر و کاروزی با ماشینهایمحاسب و الکتر
۲۸
کارورزی ۱
۲۹
کاروزی ۲ و تهیه گزارش
۳۰
کلیات بهداشت فردی و کمکهای اولیه
۳۱
کلیات علم حقوق

 

بازار کار:

فارغ التحصیلان این رشته همانطور که از اسم آن مشخص است به امور دفترداری و منشیگریمشغول می شوند و به اعتبار محلی که در آن کار می کنند شرح وظایف مختلفی برایشانتعریف می شود که همگی آنها در راستای وظایف یک منشی می باشد

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 9 = 1