تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

کارائی یا اثر بخشی مرزبانان

چکیده:

میخواهم درباره تفاوت کارایی با اثربخشی صحبت کنم که کاربرد بسیار زیادی در تمامی موارد مخصوصا ماموریت های مرزی دارد هر دوی این کلمات به دستیابی به اهداف اشاره دارند ولی فکر میکنید این دو کلمه چه تفاوتی دارند ؟ کارایی را “انجام درستِ کار” و اثربخشی را “انجام کار درست” تعریف می‌کنند. کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها بوده و اثر بخشی، نسبت ارتباط خروجی‌ها با اهداف می‌باشد.


ایا همگی مدیران در هر سطح و شرایطی به یک مقدار و یک شکل از منابع استفاده کرده و به انجام وظایف خود می پردازند ؟. ایا همه مدیران به یک اندازه بازدهی و کارایی و اثربخشی دارند ؟ اینجاست که تفاوت بین مدیران و انواع مختلف مدیران در کارایی و اثربخشی مشخص میگردد یعنی اگر مقداری پول و شرایط و امکانات و … به دو مدیر مختلف دهیم هر دو به یک شکل بازدهی خواهند داشت ؟ یقین که نه و یقین که این بازدهی ها مختلف و بنا به نوع مدیران متفاوت خواهد بود که اکنون به این تفاوت ها و اختلاف بین مدیران خواهیم پرداخت.

 

مقدمه

هر روز صبح در گوشه‌ای از صحرا غزالی از خواب بیدار می‌شود. غزال می‌داند که در آن روز باید چالاکتر از همه درندگان تیزرو باشد و گرنه مرگ، او را خواهد بلعید.

در گوشه‌ای دیگر از این صحرا هر روز شیری از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید یکی از آهوان تیزپا را به چنگ آورد وگرنه باید منتظر مرگ باشد.

تفاوت بین مدیران و انواع مختلف مدیران برای اقدامات کنترلی مرز در کارایی و اثربخشی آنان مشخص میگرددآیا همه مدیرانی که در مرز خدمت میکنند به یک شکل و نوع از منابع استفاده میکنند و همه به یک اندازه بازدهی و کارایی و اثربخشی دارند ؟ یعنی اگر مقداری پول و شرایط و امکانات و … به دو مدیر مختلف دهیم هر دو به یک شکل بازدهی خواهند داشت ؟ یقین که این بازدهی ها مختلف و بنا به نوع مدیران متفاوت خواهد بود.  

در حقیقت مهم نیست ما شیر هستیم یا غزال. مهم این است که بدانیم باید هر روز با کارائی و اثربخشی بیشتر و چابکتر از روز قبل باشیم .

دانلود کامل مقاله

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 5 = 5