تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

مقاله درباره قرآن کریم

همه ی ما با قرآن آشنایی داریم ، مخصوصاً در کشور ما و همین طور کشور های همسایه به خوبی این کتاب را می شناسند.

کتاب قرآن که کتاب آسمانی دین اسلام طلقی می شود و همچنین همه ما آن را به عنوان معجزه پیامبر این دین یعنی حضرت محمد (ص) می شناسیم. این کتاب تنها کتابی است که نمی توان در آن دست برد و متون آن را دست کاری کرد، ولی گفته ها حاککی از آن است که کتاب های آسمانی ادیان دیگر اینطور به نظر نمی رسد که متون آنرا ویرایش نکنند.

این کتاب از مجموعه آیاتی است که از جانب خدا و به وسیله فرشته ایشان یعنی جبرئیل بر پیامبر اسلام وحی می شده که بعد از چندین سال تمامی آن آیات گرد هم آمده ند و قرآن را تشکیل داده اند. مطالب زیاد جالبی در این مورد هست و پیشنهاد ما این است که مقاله قرآن کریم را به صورت کامل بخوانید تا تمامی اطلاعات لازم را در این مورد بدانید.

اگر می خواهید بدانید که چه مطالبی درون این مقاله نهفته است ما عناوین مهم این مقاله را این گونه به شما می گوییم : تعریف قرآن، ساختار قرآن کریم، اوصاف این کتاب، موضوعات آن، نام های قرآن مجید، نحوه نزول و غیره

آشنایی با کتاب آسمانی قرآن

قرآن کریم در اوایل قرن هفتم میلادی در شهر مکّه و مدینه واقع در غرب و مرکز عربستان نازل گردید.

ثبت و کتابت قرآن مجید

محتمل به نظر می رسد که یک چند، و شاید چند سال، حضرت محمد (ص) و مسلمانان عبارات وحیانی نازل شده بر حضرت را فقط در حافظه نگه می داشتند. در جامعه ای که عمدتا شفاهی بود، این کار، عملکردی متعارف بود. عربها با شعر عربی پیش از اسلام هم همین معامله را می کردند. همچنین محتمل است که اغلب بخش های قرآن، در طی حیات حضرت، به صورت مکتوب در آمده بوده باشد. مسائل ذیربط با این امر، از آنچه در بادی نظر، به نظر می آید بسیار پیچیده تر است. همین است که مدافعان حریم اسلام در برابر معارضه جویی های مسیحیان و دیگران که از آنان می خواستند که در زندگی حضرت از معجزه ای سراغ دهند که مؤیّد مدعای رسالت او باشد، می گفتند معجزه حضرت محمد خود قرآن است. این سخن در خود قرآن ریشه دارد، یعنی در آنجا که از کافران، به صورت تحدّی خواسته می شود که سوره یا سوره هایی همانند قرآن بیاورند [یونس، ۳۸ ؛ هود، ۱۳ ؛ قصص، ۴۹ ].

reading the quran - مقاله درباره قرآن کریم

عکس قرآن خواندن یک زن مسلمان

و آیات مختلف قرآن را به نحوی تعبیر و تفسیر می کردند که حاکی از جنبه معجزه آسایی قرآن باشد. یکی از عمده ترین نکته هایی که در این باره مطرح کردند، تمسک به این امر بود که حضرت محمد (ص) نه می توانست بخواند، و نه بنویسد. در برداشت آیه ۴ سوره علق (الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) نیز چه بسا همین استنباط در تفسیر مفسران و محققان مسلمان مشهود است. محققان اروپایی تا حدودی بر مبنای این تعبیر و تفسیر، یک چند بر آن بودند که در روزگار حضرت محمد (ص) ، کتابت به تازگی به عربستان راه یافته بود، و فقط عده معدودی از آن علم و اطلاع داشتند،

و این امر، امری معجزه آسا تلقی می شد. و با آنکه بسیاری از مردمان ساده آن را چیزی جادویی و ماوراء الطبیعی می شمردند، امروزه این نکته معلوم شده است که راه یافتن کتابت به آن محیط، کسی که با قلم آموزش داد، به : امری تازه و نوظهور نبوده است. معنای تحت اللفظی آن آیه و آیه بعدی در سوره علق این است او به انسان از طریق قلم (یعنی به مدد و این عبارت را می توان این گونه تفسیر کرد که انسان چیزی را که نمی دانست آموخت یعنی در ابتدا به وحی کتب آسمانی پیشین اشاره دارد.

حتی با این کتاب آنچه را که به صورتی دیگر نمی دانست، آموزش داد تعبیر و تفسیر، کتابت چیزی است که نوظهور و محیر العقول تلقی میگردد.

جمع و تدوین قرآن کریم

روایات فراوانی هست که با یکدیگر اختلافات ناچیز دارد، و جملگی حکایت از جمع آوری قرآن در عهد خلافت ابوبکر دارد. عمر بن خطّاب (که در سال دوازدهم هجری به عنوان خلیفه جانشین ابوبکر شد) از این واقعیت نگران شد که بر طبق این روایات در واقعه یمامه، در طی جنگ های ردّه، بسیاری از قرّاء قرآن کشته شدند. از آنجا که در میان آنان مردانی بودند که بخش هایی از قرآن را از برداشتند، عمر ترسید که اگر عده بیشتری از آنان بمیرند، بخشی از قرآن به نحوی برگشت ناپذیر و چاره ناپذیر از دست خواهد رفت. لذا در مقام مشورت، به ابوبکر توصیه کرد که قرآن را جمع و تدوین کند.

اعتبار و کامل بودن قرآن

اگر کسی بپرسد که چه تضمینی هست که قرآن جمع و تدوین شده در عهد خلافت عثمان، ثبت و ضبط دقیق و درست تمامی وحیی است که بر حضرت محمد نازل شده و ایشان قرائت کرده اند، محقق جدید پاسخش را ابتدا از قرآن می جوید و از مقایسه محتویات آن با حقایقی که از زندگی حضرت رسول (ص) به نحو قطعی و یقینی معلوم است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که بازنگاری و بازنگری عثمان مبتنی بر اسناد و مدارکی بود که از قبل موجود بود. جمع و تدوین رسمی منسوب به دستور و نظارت ابوبکر، امروز هم مانند گذشته، تا حدودی مشکوک است.

آنچه مسلم است این است که انبوهی از مدارک مکتوب در اختیار حفصه [دختر عمر] محفوظ بوده است. اگر این فرض را که آنها جمع و تدوین رسمی زید بوده، رد کنیم، باید توجیه و تبیین دیگری پیدا کنیم که آنها چه بوده است. این نکته روشن است که [معاصران حفصه آنها را معتبر و مبنای جمع و تدوین مصحف عثمانی می شمرده اند. مجموعه ها یا جمع و تدوین های دیگری نیز از قرآن، وجود داشت و می باید عده معتنابهی از مردم این مجموعه ها یا بخشی از آنها را از برداشته بوده باشند. اگر تغییر مهمی اعم از افزایش، کنار گذاشتن، یا تبدیل صورت می گرفت، قهرا و بدون تردید مناقشه بزرگی برپا می شد؛ ولی از این مقوله، شواهد ناچیزی در دست است. عثمان بسیاری از مسلمانان متشرع را رنجانده بود و سرانجام هم درمیان مردم بدون محبوبیت شد. مع الوصف درمیان اتهاماتی که به او می زدند، مثله کردن یا تغییر و تبدیل دادن قرآن مشاهده نمی شود، و این مسئله هرگز مطرح نبوده است. شیعه همواره برآن بوده است که قرآن تحریف یافته و بسیاری از آیاتی که راجع به حضرت علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) بوده حذف شده است. این اتهام مستقیما متوجه عثمان نبود، بلکه عمدتا متوجه به دو خلیفه اول بود که نخستین مجموعه جمع و تدوین قرآن، علی المشهور با نظر و نظارت آنان انجام گرفته است. این مدعا چندان بر استنباط های جزمی استوار است که جاذبه ای برای نقد و ناقدان جدید لذا بر پایه دلایل و شواهد عام باید پذیرفت که بازنگاری و بازنگری و جمع و تدوین عثمانی، دقیق و درست انجام شده است و مشکلی نداشته است و قرآن کریم تا آنجا که در طاقت بشری مسئولان آن بوده، نزدیک به متنی بوده است که بر حضرت محمد (ص) وحی شده و او برای مسلمانان قرائت [و املا] کرده است.

نام های قرآن و تقسیمات عبادی آن

نام رسمی قرآن در فرهنگ اسلامی القرآن است. مسلمانان از روی احترام قرآن را القرآن الکریم / قرآن کریم می نامند.

مسلمانان قرآن را که حجما برابر با انجیل است، برای قرائت به سی جزء تقریبا مساوی «در فارسی، پاره/ سی پاره» تقسیم کرده اند. این تقسیم سیگانه برابر با روزهای ماه رمضان یا ماه روزه است، زیرا در هر روز یک « جزء » خوانده می شود. به جزء ها یا اجزای سی گانه در حاشیه مصحف اشاره شده است. تقسیم بندی کوچک تر عبارت از «حزب» (جمع آن احزاب) است. هر جزئی متشکل از دو یا چهار حزب است.

تقسیم بندی کوچکتر عبارت از یک چهارم حزب «ربع الحزب» است. حتی به این تقسیمات کوچک نیز در حاشیه قرآن های چاپی اشاره می شود. برای تسهیل قرائت در قرآن کریم، کلمه قرآن ۵۸ بار به صورت «قرآن» قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن مبین، قرآن عظیم نامید شده است.

سوره ها و آیات قرآن

تقسیم بندی واقعی قرآن بر طبق سوره ها است. کلمه سوره (جمع آن سور) در متن مقدس قرآن به کار رفته است، ولی منشأ لغوی آن مبهم است.

مقبول ترین نظریه این است که سوره، از کلمه شوراه عبری است به معنای رج / ردیف که در مورد آجرهای دیوار یا تاک و ساقه های مشابه به کار می رود.

تعداد سوره ها ۱۱۴ است. نخستین سوره مشهور به فاتحه است؛ به معنای گشاینده یا آغازگر کلام، که دعایی کوتاه است و در اسلام بسیار رواج دارد (قرائت آن در نماز های شبانه روزی واجب است). دو سوره آخر ( ۱۱۳ و ۱۱۴ – معوّذتین)، تعویذهای کوتاهی هستند، که چنان که اشاره کردیم، ابن مسعود آنها را در مصحف خود وارد نکرده بوده است. بقیه سوره ها کمابیش بر طبق طول از چندین و چند صفحه گرفته تا یک یا دو سطر مرتب شده اند. مثلا در طبع ردزلوب از مصحف فلوگل، سوره دوم (بقره) که بلندترین سوره قرآنی است، ۷۱۵ سطر، یا کمی بیش از ۳۷ صفحه است. حال آن که سوره های پایانی، ازجمله سوره ۱۰۸ (کوثر) و سوره ۱۱۲ (اخلاص) فقط دو سطر یا کمترند. این نکته را احتمالا هیچ وقت محققان نمی توانند کاملا روشن کنند که این ترتیب تا چه میزان مربوط به خود حضرت محمد (ص) ، و تا چه میزان مربوط به گردآورندگان مصحف شریف است.

هر سوره نام یا عنوانی دارد. و محققان مسلمان در اشاره به سوره های قرآن، از این نام ها استفاده می کنند و نه از شماره آن ها. علی الاصول، نام سوره [بالضروره دلالت بر موضوع سوره ندارد، ولی [غالبا] از یک کلمه برجسته یا متمایز همان سوره گرفته شده است. چنین کلمه ای معمولا در اوایل هر سوره آمده است، ولی همیشه چنین نیست.

سوره به آیات تقسیم می شوند. مفرد آیات، آیه است. این واژه در خود قرآن کریم به کار رفته است. امام تنها در عبارت وحیانی متأخر است که این کلمه به معنای آیه قرآن آمده است. این کلمه غالباً معنای نشان و پدیده شگفت یا شگفتی می دهد. این کلمه ، وابسته به کلمه ارث عبری و آثای سریانی است و معنای اصلی آن آیت و نشانه است.

کلمه قرآن بارها در خود قرآن کریم به کار رفته است و چند معنای متمایز دارد. ممکن است مصدر از قرء باشد که به معنای خواندن است، و چنین برمی آید که مراد از حفظ خواندن است؛ چنانکه در آیه ۷۸ سوره اسراء، و آیه ۱۷ سوره قیامت ملاحظه می شود. معنای قرائت / خواندن که در فرهنگ های لغت آمده است، با اوضاع و احوال مکه در روزگار حضرت محمد (ص) تناسب ندارد. محتمل است که در آغاز کوششی برای بازنویسی پیام های وحیانی به عمل نمی آمده است، و نوشتن پس از هجرت به مدینه باب شد. حتی اگر آن پیام ها هم نوشته می شد. کتابت آن روزگار علی الظاهر اندکی فراتر از وسیله یادآوری و کمک به حافظه بوده است.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 3 =