تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

مقاله در مورد ملاقات مرزی

اصطلاحات مرزی از قبیل ملاقات مرزی ،مرزبان ، مرزبانی، هدف از مذاکرات، اصول و فنون مذاکرات ونحوه ملاقات مرزی و مکاتبه مرزی ،  نحوه ارسال آن ، تعداد و محل ، اعضاء و مدیریت جلسه مذاکرات مرزی با توجه به قراردادهای انتظامات مرزی، تشریح و اصول و تکنیک‌های لازم برای اداره جلسات ملاقات مرزی برای دستیابی به موفقیت.

نحوه تنظیم صورت‌جلسات و پروتکل‌های مرزی و نحوه مبادله آنها و نحوه پیگیری موارد عدم توافق با در نظر گرفتن قراردادهای انتظامات مرزی بین ایران و کشورهای همسایه ،هم‌چنین نکات بسیار کاربردی لازم در جلسات مذاکرات مرزی و تعداد ، وظائف و مسئولیت هر یک از اعضای شرکت کننده در ملاقات‌های مرزی بیان شده است .

 تعریف ملاقات مرزی

ملاقات مرزی عبارت است از دیدار دوستانه نمایندگان رسمی ( مرزبانان ) دو کشور همسایه در نوار مرزکه از طریق مذاکره مرزی و اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد روابط حسن همجواری ، در چارچوب معاهدات ، قراردادها و پروتکل‌های مرزی کلیّه اختلافات ، حوادث و مسائل مرزی را رسیدگی و حلّ‌وفصل کنند .

تعریف مرز

مرز ابتدای حدّ قلمرو زمینی و هوایی و دریایی و آغاز حاکمیّت هر کشور است که حفظ،مراقبت و کنترل آن یکی از مهمترین و اساسی‌ترین وظایف هر دولت است و محدوده فعالیّت مرزبان را با کشور همسایه مشخص می‌کند .

حقوق دیپلماتیک 

در یک تعریف کلّی و ساده می‌توان گفت :‌ حقوق دیپلماتیک مجموع قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت‌ها بر آن استوار است .  (صدر،  ۱۳۷۱: ۲ ).

اصطلاح  دیپلماتیک  برگرفته از دیپلماسی است. در زبان فارسی غالباً واژه سیاسی به‌جای واژه دیپلماتیک به‌کار می‌رود، در حالی‌که بین معانی سیاست و دیپلماسی تفاوت وجود دارد . سیاست خط‌ّمشی دولت برای وصول به اهداف تعیین شده از طرف دولت است که به خود آن اهداف هم سیاست گفته می‌شود. امّا دیپلماسی نحوه اعمال و اجرای آن سیاست‌ها در خارج از کشور و نسبت به دولت‌های بیگانه است.

به عبارت دیگر، دیپلماسی اجرای سیاست خارجی دولت است .

دانلود کامل مقاله ملاقات مرزی

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 30 = 38